Türkiye'nin 240 Yıllık Bilim Merkezi: İTÜ

Üniversitenin kuruluşu, fakülteleri, hocaları, öğrencileri, ünlü simaları ve benzeri unsurları hakkında bir derleme olan 240.Yıl Kutlamaları bağlamında 2.baskısı yapılan kitap, aynı zamanda bir kurum olarak mensuplarının çeşitliliğine, tarihsel sürecinin değişimine, üniversite içerisinde oluşan bilimsel, düşünsel ve sosyal yenilikçiliğe ışık tutmayı amaçlıyor.

21 Mayıs 2013 Salı, 13:46
Abone Ol google-news

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz Kitabın Önsözü’nden

“Kurumların, özellikle de üniversitelerin tarihi, bir yandan toplumun ortak sosyal hafızasına bir katkı sunarken, öte yandan da o kurumların ‘öğrenen’, ‘değişen koşullar karşısında kendini yenileyebilen’ ve ‘yeni hedefler koyabilen’ kurumlar haline dönüşmelerinde de çok değerli bir rehber olmaktadır. Aynı şekilde, bilim ve teknoloji tarihinin de üniversitelerin tarihinden bağımsız yazılamayacağı ve anlaşılamayacağı gerçeği bu alandaki çalışmaların önemini arttıran bir durumdur.

Bu bağlamda, esasen kurumsal tarih ya da üniversite tarihi yazımı alanında pek de tecrübesi ve geleneği olmayan bir ülkede, bir disiplin olarak mühendislik ve onun Türkiye’deki öncüsü İTÜ’nün serencamını anlatmak gayretiyle yola çıkarken taşıdığımız bazı tereddüt ve kaygılar, geçen yıl kitabın ilk baskısı yayınlandıktan sonra – tüm eksiklerine rağmen - aldığımız yoğun olumlu ve teşvik edici tepkiler nedeniyle, yerini daha iyisini yapmak konusunda güçlü bir motivasyona bıraktı. Özellikle meslektaşlarımızın, İTÜ çalışan ve mezunlarının esere olan ilgisi bize kitabın genişletilmiş yeni baskısını hazırlamamız doğrultusunda bir hedef oluşturdu.

Elinizdeki baskı, ilk baskıda yer almayan, Türkiye’de teknik eser neşriyatı ve İTÜ neşriyatının tarihçesi ve binaların tarihini anlatan iki çok özgün bölüm ile genişletildi ve pek çok yeni görsel eklenerek zenginleştirildi.”