Yeni Yüzyıl Üniversitesi '50 milyonluk vurgun'u kabullendi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, 50 milyonluk vurgunu kabullendi.

10 Mart 2017 Cuma, 09:41
Abone Ol google-news

Söz konusu usulsüzlüğün kendisinin vekaleten Rektör olarak atandığı 23 Ağustos 2016 tarihinden önceki yönetim döneminde, 2013 ve 2014 yıllarında, üniversitede görev yapan bir grup tarafından yapıldığını ve söz konusu bu usulsüzlük ve yolsuzluğun 26 Ocak 2015 tarihi itibariyle tespit edildiğini belirten Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"26 Ocak 2015 tarihi itibariyle tespit edilebilen bir dizi usulsüzlük ve yolsuzlukla alakalı olup bu konu bizzat Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üniversite Hukuk Müşavirliği vasıtasıyla Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirilmiş ve görevlendirilen bağımsız dış denetim şirketince Üniversiteyi hedef alan eylemin tüm boyutları aydınlatılarak ortaya çıkartılmış ve ilk etapta sorumlu oldukları belirlenen 22 kişinin iş akitleri, yürütülen soruşturmanın selameti açısından sonlandırılmıştır."

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üniversite ile ilişkileri kesilen bu ekip ile bağlantılı bulundukları kişi ve kuruluşlarca 2015 ve 2016 yıllarında, üniversitemizi hedef alan ve konusu suç teşkil edip menfaat teminini amaçlayan çok sayıda girişim gerçekleştirilmiş ise de bunların tamamında tam bir başarı elde edilmiş olup hepsi püskürtülerek üniversite kaynaklarından tek bir kuruşun dahi bu türden kötü niyetli odaklara intikali behemehal önlenmiştir. Halihazırda, bahse konu gazete haberinde yer alandan daha düşük tutarlarda tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluk girişimi ile ilgili ciddi ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup ikame olunan davalarla haksız ve yolsuz şekilde üniversitemizden elde edilen menfaatin izalesi için icap eden tüm tertibat alınmış durumdadır."

"Bu kapsamda, yargısal süreçlerin yanı sıra YÖK nezdinde devam eden incelemeler çerçevesinde, halen karşılıklı itiraz ve değerlendirmeler devam ediyor diyen Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:
"Birlikte üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Dr. Azmi Ofluoğlu ve henüz 23 Ağustos 2016 tarihinde vekaleten Rektör olarak atandığım şahsımla hiçbir ilişkisi bulunmayan bu olay nedeniyle YÖK tarafından kurucumuz “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı”nca tedbiren ve yargısal süreçler tamamlanana dek üniversite hesaplarına depo edilmesi istenilen takribi tutarın, söz konusu gazete haberinde son derece hatalı ve çirkin bir üslupla “vurgun” şeklinde nitelendirildiği ve karşı karşıya kalınan olayla en etkin ve çetin mücadele içerisinde bulunan üniversitemiz yöneticilerinin sorumlu olduğu intibaını yaratan gazete yayını nedeniyle bahse konu gazete yönetimini kınıyor ve bu hususları Türk kamuoyunun nazarı dikkatlerine sunuyoruz. Türkiye’nin önemli ve güçlü bir Yüksek Öğretim Kuruluşu olan “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi” her geçen gün güçlenen ve gelişen yapısıyla ülkemizi geleceğe taşıyacak olan binlerce gencimiz ile birlikte yoluna sağlam adımlarla devam etmektedir.”

Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde 50 milyonluk vurgun