Yolsuzluk şikâyetine ‘düzeni bozdun’ cezası

TÜİK’teki usulsüzleri gündeme getiren teknisyenin başına gelmeyen kalmadı.

07 Kasım 2014 Cuma, 21:18
Abone Ol google-news

Eski TÜİK’te başkanı Ömer Demir’in Gölbaşı’ndaki villasında kurumun personel ve malzemesinin  kullanıldığını ortaya çıkaran teknisyen Bayram Yüksel, kurumdaki diğer “usulsüzlükleri” de gündeme getirince başına gelmeyen kalmadı. Yüksel hakkında disiplin soruşturması açan TÜİK yönetimi, teknisyene “Amacın yolsuzlukları ortaya çıkarmak değil düzeni bozmak” diyerek kınama cezası verdi.

TÜİK’te teknisyen olarak görev yapan Bayram Yüksel, ilk olarak eski TÜİK Başkanı Ömer Demir’in kuruma ait malzeme, personel ve araçları Gölbaşı’ndaki villasında kullandığı iddiasını ortaya atmıştı. Savcılık; “görevi kötüye kullanma”, “Taşıt Yasası’na muhalefet” suçlarından Ömer Demir, TÜİK Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erdoğan Akan ve Teknik Hizmetler  Müdürü Fethi Yüksel hakkında
dava açmıştı. Bilirkişi raporlarında ortada usulsüzlükler olduğu yönündeki tespitlere karşın Ömer Demir ve Erdoğan Akan beraat etti, sadece Fethi Yüksel’e ceza verildi. Bayram Yüksel ise bu olay nedeniyle İzmir’e sürüldü, ancak yargı kararıyla görevine geri döndü. Bayram Yüksel, kurumda usulsüz olarak gördüğü bazı iş ve işlemleri de şikayet etti. Promosyon ile yaptırılan yapım işlerinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla TÜİK Başkanlığı’na yeni bir şikayet dilekçesi veren Yüksel, 33 bin TL’lik yapım işinin proje ve detay çizimleri olmadan yükleniciye verildiğini, başka bir yapım işinin ise teknik şartnamede yer almamasına karşın firmaya verilerek, bu nedenle 4 bin 404 TL fazla ödeme yapıldığını savundu. Şikayeti inceleyen Başkan Yardımcısı Rıdvan Yaka, “iddiaların yersiz olduğu” gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Yüksel, Başbakanlık
Teftiş Kurulu Başkanlığı’na hem usulsüzlükler hem de incelemenin adil yapılmadığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Başbakanlık, TÜİK Başkanlığı’na “şikayet dilekçesinde belirtilen eksik işlerin tekrar kontrol edilmesini” önerdi. Ancak TÜİK, eksik işleri kontrol etmeden dosyayı arşive kaldırdı.

‘Kurumda huzuru bozdun’

TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, eski Daire Başkanı Ramazan Çelikkaya, Müdür Mustafa Cihan ve Büro Memur-Sen Şube Başkanı olan memur Ömer Ünal, tekniker Yüksel’i “kendileri hakkında iftira niteliğinde asılsız iddiaları ve suç isnadında bulunduğu” iddiasıyla TÜİK Başkanlığı’na şikayet etti. Başkanlık oluruyla görevlendirilen müfettişler, Yüksel’i suçlu bulunca, “kınama” cezası verildi. Kararda, memurun “suçu” “Şahsınızın promosyon paralarının kullanılmasına ilişkin olarak verdiği müteselsil dilekçelerinizin dilekçe ve müracaat hakkına ilişkin hükümler çerçevesinde olmadığı, şikayet ve müracaat hakkının esaslarına aykırı olduğu, bir suçun ve yolsuzlukların ortaya çıkarılması amacından çok dilekçe hakkını kötüye kullanarak bazı kişisel husumet ve çıkarlar çerçevesinde çalışanları huzursuz ederek kurumun çalışma düzenini, huzurunu bozma amacı taşıması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 125. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (I) alt bendi ‘kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak’ gereğince kınama cezası ile tecziye edilmesiniz yönünde teklif getirilmiştir” şeklinde anlatıldı. Yüksel’in üyesi olduğu Türk Büro-Sen bu cezaya karşı Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.