Say Yayınları Schopenhauer Kitaplığı

Say Yayınları Schopenhauer Kitaplığı’nın önceki kitapları Akıl Zayıflığı ve Akıl Sağlığı gibi, Aklın Yolu başlığıyla yayımlanan on sekizinci kitabı da aklın içyüzü üzerinde duruyor, isteme karşısındaki durumunu, ona kıyasla zayıf ve onun karşısında kırılgan yanlarını ele alıyor.

20 Kasım 2021 Cumartesi, 00:02
Abone Ol google-news

“Gayet zeki bir hayvan ile hayli sınırlı yeterlilikteki bir adam arasındaki uçurum muhtemelen bir mankafa ile bir dâhi arasındakinden daha büyük değildir. Bu yüzden, (...) onlar arasındaki bir başka bakımdan, eğilim ve duygularının benzerliğinden kaynaklanan ve yine her ikisini birbirine mezceden benzerlik zaman zaman şaşırtıcı şekilde bariz hale gelir ve hayreti mucip olur. Bu mülahaza bütün hayvanlarda iradenin asli ve esasi şey olduğunu açığa kavuşturur; buna mukabil zihin tali ve ilave bir şeydir, aslında iradenin hizmetinde safi bir araçtır.”

Kitaptan

AKIL SAĞLIĞI VE AKIL ZAYIFLIĞI!

Say Yayınları Schopenhauer Kitaplığı’nın on sekizinci kitabı Aklın Yolu başlığı ile yayınlandı. Adının da çağrıştıracağı üzere kitap daha önce Kitaplık içerisinde yayınlanmış olan Akıl Sağlığı ve Akıl Zayıflığı kitapları ile belli bir bağlantı gözetilerek yayına hazırlanmış.

Yaşadığımız dünyaya ‘irade’ ve ‘tasavvur’ aralığından bakmaya ve hayat muammasını bu ikisinin birbiriyle karmaşık ilişkisi çerçevesinde çözmeye çalışan bir felsefenin, şu son zamanlarda ülkemizin hatta giderek tüm dünyanın akıl zayıflığı hakkında mutlaka söyleyecekleri olmalıdır.

ENDİŞEDEN ÜMÜTSİZLİĞE

Arthur Schopenhauer’in Akıl Sağlığı adlı yapıtı Say Yayınları tarafından 2015’de yayınlandığında da şöyle duyurulmuştu:

“Sağlam ve sağlıklı bir akıl bugün bize her zamankinden fazla lazım: Önümüzü göremediğimiz, gördüklerimizi de hayır mı şer mi seçemediğimiz bugünlerde olan aklımıza olduğu kadar mukayyet olmamız lazım. Fakat her şey bir araya gelmiş bizi aklımızdan etmek için uğraşıyor. Ne yapacağız, nasıl yapacağız da aklımıza mukayyet olacağız?”

Ne var ki kitap yayına hazırlanırken göz önünde bulundurulan bu düşünceler ve gerçekler aradan geçen iki yıl içerisinde de koşullar endişeyi ümitsizliğe dönüştürecek derecede ağırlaşmıştır.

MANİPÜLASYON ÇAĞI!

Say Yayınları Schopenhauer Kitaplığı’nın bu konuyu ele alan yeni kitabı Akıl Zayıflığı’nda da özetle şu ifadeler yer almaktadır:

“Bir manipulation çağında yaşıyoruz ve artık boş bulunup dolduruşa gelmemek, sinsi bir tezgâhın safdil kurbanları olmamak için her şeyi ihtiyatla karşılıyor, her şeye temkinle yaklaşıyoruz. (…) en saf, en masum, hatta en mukaddes şeyler dünyanın en rezil meşrulaştırma ameliyesine kurban ediliyor.”

Akıl Zayıflığı kitabının yayınlandığı 2015 yılından, Aklın Yolu’nun yayınlandığı 2021 yılına kadar ne olduysa, nasıl olduysa aynı derdi ifade etmek üzere kurulan cümlelerin, kullanılan kavramların daha da keskinleştiği gözlerden kaçmayacaktır. Ne yapalım ki bütün bunları yaşadığımız ülkede düşüncenin kaderi bu.