Ankara Simitçiler Odası, Danıştay’a gidiyor

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatları belirlenirken Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınması zorunluluğuna itiraz ettiklerini belirterek, Danıştay'da dava açacaklarını ifade etti.

Yayınlanma: 06.05.2024 - 18:34
Ankara Simitçiler Odası, Danıştay’a gidiyor
Abone Ol google-news

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, ANKA muhabirine yaptığı açıklamada, simit maliyetinin 13 lira olmasına rağmen 10 liradan satıldığını belirtti.

Eski mevzuattaki yetkilerini geri istediklerini söyleyen Delibaş, "simit fiyatlarına Bakanlığın karar vermesine" itirazları olduğunu söyledi. Delibaş, yarın Danıştay önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası'nın itiraz ettiği 15 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan yeni mevzuata göre, ekmek ve simit fiyatının belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyet ile konuyu değerlendiriyor. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alındıktan sonra yönetim kurulunca oluşturulan ekmek ve simit tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunuluyor.

Eski mevzuatta, "Esnaf ve sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Odalar, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak, buna ilişkin belgelerle birlikte, yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe verirler. Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren 30 gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak, inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder. Birlik yönetim kurulu, bu süreyi hiçbir şekilde uzatamaz" hükmü yer alıyordu.  Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon