29 Mart seçim takvimi başladı

Seçim takvimi bugünden itibaren başladı. 5 Ocak tarihinde asılacak olan seçmen listeleri 30 Ocak Cuma günü indirilecek. Takvime göre seçim propagandası ve yasakları 19 Mart'ta başlayacak.

01 Ocak 2009 Perşembe, 10:52
Abone Ol google-news

29 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimi bugün başladı. YSK'nın, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin belirlediği seçim takvimine göre, siyasi partiler yerel seçimler için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını bugün saat 17.00 itibarıyla YSK'ya bildirecekler.

Seçim takviminin önemli günleri ise şöyle:

5 Ocak Pazartesi: günü muhtarlık bölgesi askı listeleri mahalle ve köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılacak. Askı listeleri, 30 Ocak Cuma günü mesai bitiminde indirilecek.
5 Ocak Pazartesi: Muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. 1 Ocak 2009 itibarıyla nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2008 Mali Yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti yapılacak.
9 Ocak Cuma: Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günü.
24 Ocak Cumartesi: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.
30 Ocak Cuma: 5 Ocak 2009'da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 17.00'de askıdan indirilecek.
 

Listeler karara bağlanıyor

1 Şubat Pazar: Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.
2 Şubat Pazartesi: Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacaklar; büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
4 Şubat Çarşamba: Saat 08.00'de askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listeleri ayrı ayrı düzenlenerek, manyetik veya kağıt ortamında 'alındı belgesi' karşılığında siyasi partilere verilecek ve bu listelere karşı itirazlara başlanacak.
 

Ön aday yoklamaları

5 Şubat Perşembe: Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listelerine ilişkin siyasi partilerce yapılacak itirazların son günü.
7 Şubat Cumartesi: Muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği ile ilgili siyasi partilere verilen listelere yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.
8 Şubat Pazar: Ön seçim-aday yoklaması yapılacak.
10 Şubat Salı: Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek kesinleştirilecek.
12 Şubat Perşembe: Sandık atamaları yapılacak. Kimlerin hangi sandıkta oy vereceği belirlenecek.
14 Şubat Cumartesi: Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına başlanacak.
İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili gerekli ön hazırlıklara başlanacak.
17 Şubat Salı: Siyasi parti ilçe başkanlıklarının; belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, 'alındı belgesi' karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 'alındı belgesi' karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü. (Saat: 17.00'ye kadar)
 

Aday listelerinde eksiklikler giderilicek

18 Şubat Çarşamba: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.
19 Şubat Perşembe: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.
20 Şubat Cuma: Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek.
İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığı doğrudan incelemeye alınacak.
21 Şubat Cumartesi: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.
Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü. İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin il seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına; ilçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.
 

İtirazlar karara bağlanıyor

23 Şubat Pazartesi:
Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.
25 Şubat Çarşamba: İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü. 2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da YSK'ca kesin karara bağlanmasının son günü.

26 Şubat Perşembe: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanacak.
27 Şubat Cuma: YSK'nın il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin karara bağlamasının son günü.
Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.
28 Şubat Cumartesi: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.

 

Propaganda yasakları 19 Mart'ta başlıyor

1 Mart Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek.
İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanacak.
19 Mart Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.
23 Mart Pazartesi: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.
28 Mart Cumartesi: Saat 18.00'de seçim propagandası sona erecek.
29 Mart Pazar: Oy verme günü. Saat 00.00'da seçim yasakları sona erecek.

 

19 parti yarışacak 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Martta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerine girecek siyasi partileri belirledi. Seçime, 19 siyasi parti katılacak. YSK'nın, internet sitesinde yer alan duyuruya göre, seçime katılma koşullarını taşıyan 19 siyasi parti belirlendi.
 

Buna göre, mahalli idareler seçimine katılacak partiler şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Demokratik Toplum Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve Özgürlükler Partisi, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi, Sosyaldemokrat Halk Partisi, Türkiye Komünist Partisi.