Aile içi cinayetler mercek altında

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nce yapılan ''Türkiye'de Ev Cinayetleri Araştırması''na göre, eşe yönelik cinayet ve cinayet girişimi olaylarının yüzde 52'si kadınlar, yüzde 32'si erkekler tarafından gerçekleştiriliyor.

04 Eylül 2009 Cuma, 07:56
Abone Ol google-news

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü son zamanlarda basın yayın organlarında sıkça yer alan haberler üzerine aile içi cinayetlerde artış eğilimi olup olmadığını ve olayların nedenlerini araştırdı.

Adalet Bakanlığı verilerinden yararlanan Genel Müdürlük, 2005-2008 yıllarına ait 134 ağır ceza mahkemesindeki kayıtları taradı. Buna göre, aile içi cinayetlerin sayısı 2005'te 216 iken, 2008'de 255 olarak saptandı.

Tarama yapılan yapılan döneme ilişkin olaylarda sanıkların yüzde 84'ünü erkekler, yüzde 16'sını kadınlar oluştururken, maktullerin yüzde 57.5'inin erkek, yüzde 42.5'i ise kadın olduğu görüldü.

Maktullerin yüzde 37'si eşi, yüzde 20.53'ü kardeşi, yüzde 17.65'i anne babası, yüzde 10.45'i çocuğu, yüzde 8.47'si akrabası, yüzde 4.07'si eşinin akrabası, yüzde 1.52'si ise damat ya da gelinleri tarafından öldürüldü.

Sanıkların yüzde 37.19'u eşine, yüzde 20.32'si kardeşine, yüzde 17.79'u çocuğuna, yüzde 10.58'si ise anne babasına saldırdı.
 

Aile içi cinayetler en az Kuzeydoğu Anadolu'da

Aile içi cinayetler ve cinayet girişimi olaylarının bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Ege bölgesi ilk sırada yer alırken onu Akdeniz ile Ankara, Konya ve Karaman'ın içinde bulunduğu bölge takip ediyor.

Araştırmaya göre Doğu'da aile içi cinayetler daha az görülürken, bu tür cinayetlerin en az görüldüğü bölge ise Kuzeydoğu Anadolu olarak kayıtlara geçti.

İstanbul ve Doğu Karadeniz'de kadınlar, Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da erkekler daha fazla aile içi cinayet ve cinayet girişimi olayına karışıyor.

Sanıkların yarısından fazlasını 25-44 yaş aralığındaki kişiler oluştururken, 65 yaş üstünde bu oran 5.60'ya, 18 yaş altında ise 3.76'ya düşüyor.

Faillerin eğitim durumlarına bakıldığında okuryazar olup ilköğretimi bitirmeyenlerin ağırlıkta olduğu görülüyor, ilkokul mezunları ikinci, lise mezunları ise üçüncü sırada yer alıyor.


Sebep: Ev içi tartışma

Saldırı nedenlerinin başında yüzde 47.67 oranla ''ev içi tartışma'' gelirken, bunu sırasıyla 19.34 ile ''miras, arazi, para'', 10.54 ile ''aldatma, namus'', 7.49 ile ''ayrılığı kabullenememe'', 5.18 ile ''ruhsal rahatsızlık'', 4.15 ile ''alkol'', 3.94 ile ''saldırı'', 1.99 ile ''gayrimeşru çocuk'', 0.86 ile ''cinsel taciz'' izliyor.

Eşe yönelik cinayet ve cinayet girişimi olaylarının yüzde 52'si kadınlar, yüzde 32'si ise erkekler tarafından gerçekleştiriliyor.

Araştırmada, Türkiye'de aile içi cinayet işleme oranının yüz binde 2 olduğu, yıllara göre bakıldığında durağan bir yapı sergileyen cinayetlerde özel bir artış da görülmediği belirtiliyor.