Anayasa Mahkemesi'nden 'Vatan Partisi' kararı

Anayasa Mahkemesi, Vatan Partisi’nin Adana’da Miting yapacağı meydanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsil edilmesi ile ilgili yaptığı hak ihlali başvurusunu reddetti.

28 Aralık 2015 Pazartesi, 14:59
Abone Ol google-news

Vatan Partisi, 7 Haziran 2015’te yapılan 25. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi öncesinde Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda miting yapmak üzere Seyhan 1. Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Adana Valiliği, Seyhan 1. Seçim Kurulu Başkanlığı'na resmî yazı yazarak 29 Mayıs 2015’te Uğur Mumcu Meydanı’nın Cumhurbaşkanı'nın halkla buluşma toplantısı olacağını ve bu nedenle meydanın herhangi bir siyasi partiye tahsis edilmemesi talebinde bulundu. Seyhan 1. Seçim Kurulu Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) görüş bildirmesini talep etti. YSK, söz konusu duruma ilişkin kararın değerlendirmesinin ilçe seçim kurulunca yapılması gerektiğini bildirdi.

Seyhan 1. Seçim Kurulu Başkanlığı, YSK kararının ardından Adana Valiliği'nin talebini reddetti. Adana Valiliği, Seyhan 1. Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararına karşı Adana İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na itiraz etmiş ve İl Seçim Kurulu Başkanlığı itirazı kabul ederek söz konusu meydanın ilgili tarihte Cumhurbaşkanı'na tahsis edilmesine karar vermişti. Vatan Partisi, Adana İl Seçim Kurulu'nun kararına karşı YSK'ya itirazda bulundu. YSK, söz konusu meydanın, önce Cumhurbaşkanı'nın konuşma programına göre tahsisinin yapılmasına, arta kalan zamanda da miting yapmak gayesi ile müracaat eden siyasi partilere tahsis edilmesine karar verdi. Meydanın, Cumhurbaşkanı’na tahsis edilmesi nedeniyle adil, eşit, serbest seçim ilkeleri ile çeliştiğini belirten Vatan Partisi AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Vatan Partisi’nin başvurusunu konu bakımından yetkisizlik nedeniyle reddeden AYM’nın gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı: “Anayasa'nın 79. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde geçen ‘Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.’ ve 298 sayılı Kanun'un 132. Maddesinde geçen ‘Kurulun kararı kesindir. Aleyhine hiçbir mercie ve kanun yoluna başvurulamaz’ hükümlerinde yer alan ‘merci’ ifadesiyle başvurulacak idari ve yargısal tüm yer veya makamların kastedildiği anlaşılmaktadır ve Anayasa Mahkemesi de buna dâhildir. Buna göre anılan hükümler karşısında YSK kararlarının Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvuruya konu olması mümkün değildir.

Başvuru konusu olayda başvurucunun 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 25. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi öncesinde 29/5/2015 tarihinde miting yapma talebi YSK tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla başvurucunun iddialarının bireysel başvuruda incelenmesi mümkün değildir.
Anayasa'nın yargısal denetim dışında bıraktığı bir işleme karşı yapıldığı anlaşıldığından başvurunun konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.”