'Avukatlık mesleği yargı ile bir bütündür'

YARSAV'dan yapılan açıklamada, avukatlık mesleğinin, yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı temsil ettiği belirtilerek, ''avukatlık mesleği yargı ile bir bütündür ve ayrı düşünülemez'' denildi.

08 Haziran 2010 Salı, 15:45
Abone Ol google-news

YARSAV Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir davada savunma görevi yapanların aynı dava ile ilintili olarak ''yargılamayı etkilemeye çalışmak'' iddiasıyla görevleri sırasında işledikleri iddia edilen bir suçtan tutuklanmasının, 1136 Sayılı Yasanın 58. Maddesi'nde öngörülen güvenceyi yok ettiği ileri sürüldü.

''Avukatlara bu yolla gözdağı verildiği izlenimi yaratılmasının'' savunma dokunulmazlığı ve dolayısıyla adil yargılanma hakkına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 6. ile kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin 5. maddelerinin de ihlali niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi: ''Avukatlık mesleğini icra eden kişilerin başka tedbirlerle soruşturulmasının da mümkün olmasına karşın, kaçma şüphesini haklı gösterecek olgular da mevcut değilken tutuklanmaları masumiyet karinesinin ve adil yargılanma hakkının ihlalidir. Özel yetkilerle donatılmış ve AİHM kararlarına aykırı olarak gizli tanıkla da güçlendirilmiş mahkemelerin kolaylıkla ve son derece sıklıkla tutuklama önlemine başvurması, 'yargılamadan cezalandırma' olgusunu gündeme getirmekte ve yargısal süreçlerin uzaması nedeniyle kişilerin yargılanmadan infaza tabi tutulmaları sonucunu yaratmaktadır.''

Bu sonucun, en çok hukuksal güvenliğin zedelenmesi ve yargıya olan güven duygusunun aşındırılmasına hizmet ettiği, savunmanın da baskı altına alındığı izlenimine güç kazandırdığı iddia edilen açıklamada, tüm bu gelişmeler, ''avukatlar ve yargı mensuplarının yıpratılmaya ve yapılan hukuksuzluklar da içerik tartışmaları ile perdelenmeye çalışılmaktadır. Böylece olası bir anayasa referandumu öncesinde yargıya olan güvenin aşındırılmasına ilişkin çabalara ivme kazandırılmaktadır'' denildi.