Bakanlar Kurulu kararında değişiklik

Bakanlar Kurulu'nun, ''Yatırımlarda Devlet Yardımları''na ilişkin kararında değişikliğe gidildi.

30 Nisan 2011 Cumartesi, 08:41
Abone Ol google-news

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kararın, ''bu karar, 1 Ocak 2011 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girer'' şeklindeki 11. maddesi, ''bu kararın 4. ve 5. maddeleri 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer'' şeklinde değiştirildi.

Söz konusu kararın, 4. ve 5. maddelerinin içeriği ise şöyle:
''Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla, komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında sağlanan, diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını takiben yatırıma başlama tarihinden önceki son 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı; 31 Aralık 2011 tarihe kadar başlanan yatırımlarda, 1'inci bölgede 2 yıl, 2'inci bölgede 3 yıl, 3'üncü bölgede 5 yıl, 4'üncü bölgede de 7 yıl süreyle Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacak.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlarda 1'inci ve 2'inci bölgeler için teşvik verilmeyecek, 3'üncü bölge için 3 yıl, 4'üncü bölge için de 5 yıl süreyle karşılanacak.

Ancak, yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı, bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda gerçekleşen sabit yatırım tutarının 1'inci bölgede yüzde 6'sını, 2'inci bölgede yüzde 8'ini, 3'üncü bölgede yüzde 10'unu ve 4'üncü bölgede yüzde 14'ünü; büyük ölçekli yatırımlarda ise 1'inci bölgede yüzde 2'sini, 2'inci bölgede yüzde 3'ünü, 3'üncü bölgede yüzde 5'ini ve 4'üncü bölgede yüzde 7'sini geçemeyecek. Bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar kapsamındaki KOBİ'ler için bu oranlarda tüm bölgelerde 5'er puan ilave edilecek.''

Kararın, 5. maddesine göre, 31 Aralık 2011 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için yatırıma katkı oranı; 1'inci bölge için yüzde 15, 2'inci bölge için yüzde 25, 3'üncü bölge için yüzde 35, 4'üncü bölge için yüzde 55 olacak. Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı ise 1'inci bölge için yüzde 50, 2'inci bölge için yüzde 60, 3'üncü bölge için yüzde 80 ve 4'üncü bölge için yüzde 90 olarak uygulanacak.

Büyük ölçekli yatırımlar için ise yatırıma katkı oranı, 1'inci bölge için yüzde 25, 2'inci bölge için yüzde 35, 3'üncü bölge için yüzde 45 ve 4'üncü bölge için yüzde 65 olacak. Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı da 1'inci bölge için yüzde 50, ikinci bölge için yüzde 60, 3'üncü bölge için yüzde 80 ve 4'üncü bölge için yüzde 90 olarak uygulanacak.
(IŞK-YIL) 30.04.2011 10:56:40