Bayram tatili için trafiğe çıkacaklara 10 altın öneri

Tatil döneminin başlamasıyla yola çıkmaya hazırlananlar, birkaç küçük noktaya dikkat ederek yolculuğu çok daha güvenli hale getirebilir.

12 Temmuz 2015 Pazar, 11:30
Abone Ol google-news

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkan aileler ve Ramazan Bayramı’nda yola çıkmaya hazırlananlar, birkaç noktaya dikkat ederek çok daha güvenli bir seyahat geçirebilir. Bu kapsamda Trafikte Sorumluluk Hareketi, emniyetli yolculuklar için püf noktalarını açıkladı. TÜVTÜRK’ün desteğiyle hayata geçirilen hareket, uyulması gereken 10 önemli kuralı ortaya koydu:

Kemerleri bağlayın

Araç ba­kı­mı­nın, mu­aye­ne­si­nin ve te­mel kon­trol­le­rin ya­pıl­mış ol­ma­sı (Yağ, su, las­tik, ay­dın­lat­ma, kli­ma vb kon­tro­lü, ilk­yar­dım çan­ta­sı, ikaz işa­ret­le­ri, ge­rek­li tra­fik bel­ge­le­ri, ha­ri­ta),   

Baş­ta em­ni­yet ke­mer­le­ri­nin bağ­lan­ma­sı ol­mak üze­re tra­fi­ğe çık­ma­dan, doğ­ru ve gü­ven­li sü­rüş­le il­gi­li, ha­zır­lık­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı (Kol­tuk, ay­na ayar­la­rı, eş­ya­la­rın sa­bit­len­me­si vb),

Ara­cın, tra­fik ku­ral­la­rı­nın izin ver­di­ği sı­nır­lar da­hi­lin­de­ki hız­lar­da kul­la­nıl­ma­sı,

2 saatte 15 dakika

Toplam 8 saatten fazla araç kullanılmaması, 2 saatte bir 15 dakikalık mola verilmesi,

Yol boyunca trafik ışık, levha, işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi,

Araç kullanıcısının seyir sırasında kesinlikle cep telefonu kullanmaması,

Aracın sakin bir şekilde kullanılması, olası diğer sürücü hatalarına karşılık verme eğilimi gösterilmemesi.

Dinlemeden yola çıkmayın

Araç kullanıcılarının yolculuğa hazır fiziki duruma sahip olması (Dinlenmiş, rehavet sağlayıcı ilaç/alkol vb almamış olması),

Gece yolculuklarının görüş zafiyetini artırdığı için mecbur kalınmadıkça tercih edilmemesi,

Herhangi bir kazaya karışılması ve rastlanması durumunda, öncelikle çevre ve kişi emniyetinin alınması, kaza yerine yaklaşan diğer sürücüleri uyarıcı tedbirlerin alınması.