Çalışma mevzuatı büyümeye engel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından, OECD'nin ''Büyümeye Doğru 2011'' Raporuna göre, Türkiye'nin istihdamın katılığı sıralamasında 34 OECD ülkesi ile 6 aday ülkenin de içinde bulunduğu 40 ülke arasında ilk sırada geldiğini, bir başka ifadeyle ''Türkiye'nin istihdam artışını gözetmeyen, en katı çalışma mevzuatına sahip ülke konumunda olduğu'' ifade edildi.

16 Mayıs 2011 Pazartesi, 08:50
Abone Ol google-news

TİSK'in açıklamasına göre, OECD tarafından yayımlanan ''Büyümeye Doğru 2011'' Raporu'nda, çalışma mevzuatındaki katılıklar Türkiye'nin büyümesinin önündeki en önemli engellerden biri olarak belirlendi ve esnekliğin artırılması konusunda önemli tavsiyelerde bulunuldu.

Rapora göre, Türk ekonomisinin büyüme potansiyelinin artırılması için işgücü piyasasında katılıkların azaltılması, işgücü maliyetlerinin düşürülmesi ve eğitime katılımın artırılması özel önem taşıyor. Diğer önemli reform alanlarını ise mal piyasalarına ilişkin düzenlemelerin basitleştirilmesi ve erken emeklilik teşviklerinin azaltılması oluşturuyor.
Raporda özellikle geçici işçiler olmak üzere hem geçici hem sürekli işçiler açısından istihdamın katılığının yüksek olduğu, bu durumun da kayıtdışı ve yarı-kayıtdışı işlerde kaynakların heba edilmesine yol açtığı ifade edilirken, bu alanda iyileştirme yapmak üzere herhangi bir adım atılmadığının da altını çizildi.

OECD verilerine göre Türkiye, istihdamın katılığı sıralamasında 34 OECD ülkesi ile 6 aday ülkenin de içinde bulunduğu 40 ülke arasında ilk sırada geliyor; bir başka ifadeyle istihdam artışını gözetmeyen, en katı çalışma mevzuatına sahip ülke durumunda.
TİSK'in açıklamasında, AB'ye ve OECD'ye göre bir ülkede istihdam ne kadar katı ise işsizlikle baş etmenin de o kadar zor olduğu belirtilerek, 2000 ve 2008 yılları arasındaki farklılık kıyaslandığında zaten ''en katı'' işgücü piyasasına sahip olan Türkiye'de 8 yıllık dönemde katılığın daha da arttığının görüldüğü ifade edildi.

Rapora göre aynı dönemde 14 OECD ülkesinin katı uygulamalarını esnetme yoluna giderken, 6 OECD ülkesinde uygulamaların değişmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''2000 yılında Türkiye'den daha katı uygulamalara sahip olan Portekiz ve Yunanistan'ın yaptıkları düzenlemelerle Türkiye'yi geride bıraktıkları da dikkati çekiyor.
Öte yandan, Türkiye'de istihdamın katılığını en fazla artıran uygulamalar, geçici istihdam biçimlerine ilişkin düzenlemelerde ortaya çıkıyor. Belirli süreli sözleşme yapma ve yenileme serbestisi ile özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemini kapsayan gösterge 4,88 endeks puanı ile Türkiye;nin OECD ülkelerinden 2,8 kat, AB ülkelerinden 2,7 kat daha katı uygulamalara sahip olduğunu ortaya koyuyor.
İşgücü piyasasındaki bu sorunlar Türkiye'nin büyümesinin önünde engel teşkil ediyor. Nitekim OECD de söz konusu Raporda kıdem tazminatının azaltılması ve özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sisteminin yasalaştırılması yoluyla istihdamdaki katılıkların azaltılmasını, isteğe bağlı olarak daha esnek biçimlerdeki iş akitlerine izin verilmesini öneriyor.''