Çalıştırmak da yasal evlendirmek de

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılır. Fakat Medeni Kanun’da evlenme yaşı özel durumlarda 16, çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarda 15 olarak kabul ediliyor. Bu kargaşanın önlenmesi için kişinin tüm yasalarda 18 yaşına kadar çocuk kabul edilmesi öneriliyor.

21 Kasım 2014 Cuma, 11:29
Abone Ol google-newsAile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Çocuğungelişmesinde anne baba birlikte sorumludur fakat Türk hukukunda boşanma sırasında ortak velayet verilmiyor. Velayetin her iki ebeveyne de ait olması gerekmektedir. Eğitim zorunluluğu Türkiye’de ilköğretim ile sınırlı, oysa sözleşme maddesine göre eğitim
zorunluluğu lise eğitimini de kapsamalıdır. Çocuğun cinsel sömürü ve suiistimale karşı daha iyi korunması için hafifletici neden göz önüne alınmamalıdır. Haziran ayında getirilen yasayla cezalar ağırlaştı fakat hâlâ yeterli değil. Ayrıca anadilde eğitim konusunda Türkiye’nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne koyduğu çekinceler 1994 Türkiyesi için makul sayılabilecekken bugünkü konjonktürde ve geldiğimiz noktada çekincelerin kaldırılması düşünülmelidir” dedi.

Kızını seven kendini sever

Özel Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri “Şiddeti Övmeye Hayır!” kampanyası başlattı. Öğrenciler şiddeti meşrulaştıran atasözleri ve deyimlere hayır dedi. Çocuklar artık “Kızını dövmeyen dizini döver”, “Dayak cennetten çıkmadır” yerine; “Kızını seven kendini sever”, “Sevgi cennetten çıkmadır” denilmesini istiyor.