Cezaevlerinde kapasite fazlalığı var

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye'deki toplam 367 ceza infaz kurumunda, 28 Eylül 2009 itibariyle toplam 114 bin 647 tutuklu ve hükümlü olduğunu bildirdi. Ergin cezaevlerinin toplam kapasitesinin 104 bin 690 olduğunu kaydederken, halen 236 cezaevinde kapasitenin üzerinde tutuklu ve hükümlü barındırıldığını söyledi.

21 Kasım 2009 Cumartesi, 10:48
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Sadullah Ergin DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın cezaevleriyle ilgili soru önergesini yanıtladı. Son yıllarda adalet sisteminde reform niteliğinde köklü değişiklikler yapıldığını, insan hak ve hürriyetlerine uygun, çağdaş ve modern düzenlemeler getirildiğini belirten Bakan Ergin "Ceza infaz kurumlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi için de birçok yeni proje hayata geçirilmiştir. Söz konusu kanunlarda öngörülen yapısal ve yasal düzenlemelerin tamamlayıcısı olarak tüzük, yönetmelik ve genelgeler de çıkarılmıştır. Bunlarla mevzuat alanındaki boşluğun giderilerek kurumların bütün faaliyetlerinin standart hale getirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Türk infaz kurumları, yönetim, eğitim, fiziksel yapı ve işleyiş olarak dünyanın pek çok ülkesinden ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin pek çoğunun infaz sistemlerinden daha iyi duruma getirilmiştir" dedi.
 

"236 cezaevinde kapasite fazlalığı var"

Cezaevlerinde insan hakları bilincinin geliştirilmesi için kurum görevlileri ile sivil toplum kuruluşlarının katıldığı ortak seminer, konferans, ve atölye çalışmaları yapıldığını, infaz kurumlarının ziyaret edildiğini ifade eden Ergin cezaevlerinin periyodik olarak ve ihtiyaç olduğunda denetlendiğini de kaydetti.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu hükümleri gereğince oluşturulan Kurulların halen 130 ağır ceza merkezinde faaliyet gösteren izleme kurulu üyeleri hakim ve cumhuriyet savcılarından oluşan adli yargı adalet komisyonlarınca oybirliğiyle seçilen sivil kişilerden oluştuğunu da vurgulayan Bakan Ergin, cezaevlerindeki kapasite fazlalılığı konusunda da bilgi verdi.

Ergin'in verdiği rakamlara göre halen toplam 367 cezaevinde 28 Eylül 2009 tarihi itibariyle toplam 114 bin 647 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Cezaevlerinin kapasitesinin 104 bin 690 kişi olduğunu belirten Ergin cezaevlerinin 236'sında kapasite fazlası hükümlü ve tutuklu barındırıldığını bildirdi. Ergin artan mevcudun karşılanması amacıyla hazırlanan ve 2009-2014 yıllarını kapsayan yatırım planlaması uyarınca 2014 yılı sonunda 142 bin 99 kişilik kapasiteye ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.
 

Atıl binalar cezaevine dönüştürülecek

Bakan Ergin cezaevlerindeki kapasite fazlalılığı sorununun kısa vadede çözümü için atıl vaziyetteki kamuya ait binaların açık ceza infaz kurumuna dönüştürüleceğini bildirdi. Ergin "Mevcut kapalı ceza infaz kurumlarının emniyet sahalarına da ek bina yapılması çalışmalarına başlandığı"nı bildirdi.