CHP de 'değişim'i seçti

CHP'nin yerel seçimler öncesinde, program ve tüzük yenileme çalışmaları son şeklini almaya başladı. "Hedefimiz Türkiye'yi yenileştirmektir" ve "Önce İnsan" denilen "Değişim Pusulası"nda, 23 öncelikli hedefe yer verildi. Program ve Tüzük Kurultayı, 21 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

23 Kasım 2008 Pazar, 08:25
Abone Ol google-news

CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın sorumluluğunda ve Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu'nun koordinatörlüğünde hazırlanan, Parti Meclisi'nde de kabul edilerek onaylanan yeni Parti Programı son şeklini aldı.

CHP'nin 21 Aralık'ta Kurultay'ın onayına sunulacak yeni programında, altı temel alandaki 23 öncelikli hedefe ulaşmak için 16 reform öngörüldü. 58 iddiaya yer verilen CHP'nin "Değişim Pusulası"nda, "Etnik kimlik bir şereftir" ana başlığı altında, kişisel kültürel hakların çoğulcu demokrasinin gereği olduğu, çağdaşlığın, "asimilasyon değil, entegrasyon"u öngördüğü, anadilin kültürel diyaloğun, resmi dilin ise, siyasal birliğin aracı olduğu vurgulandı.

Pusula'da yeni bir yapılanmanın hedef alındığı 6 temel alan ise, "Çağdaş hukuk devleti, Üretim ekonomisi, Tarım ve küçük üreticiler, Eğitim ve bilgi toplumu, Sosyal refah devleti, Dış politika" başlıklarıyla sıralandı.

CHP'nin "Değişim İçin Pusula"sında, hukuk, siyaset, kamu yönetimi, yerel yönetimler, iç güvenlik, vergi, sosyal güvenlik YÖK, üniversiteler ve genel sağlık konularında reformlar yapılacağı ifade edildi.

 

Anayasa değişikliği

Anayasa'nın tümden değiştirilmesine karşı çıkan CHP yönetimi, yeni programında, Anayasanın, evrensel hukuk devleti normları ve çağdaş örgütlü toplum kuralları ile uyuşmayan maddelerinin değiştirileceğine vurgu yapıyor. Programda, partinin yeni hedefleri de şöyle sıralanıyor:
"Yargı etiği kanunu çıkarılacak, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi sağlanacak, Hakimler ve savcılar kurulu yeniden yapılandırılacak, Adalet Bakanı ve Bakanlık Müsteşarı'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yer almaması, kurul üyelerinin yargı organları tarafından seçilmeleri, savunmanın temsilcilerinin de Kurul'da yer alması sağlanacak. Türkiye Barolar Birliği'ne Anayasa Mahkemesi'nde dava açabilme yetkisi verilecek. Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılacak özerk, yetkin ve etkin yapıya kavuşturulacak, İnsan Hakları Müsteşarlığı kurulacak, 'insan hak ve özgürlüklerine saygı', 'işkenceye sıfır hoşgörü' devlet yönetiminin temel kuralına dönüştürülecek. Etnik kimlik bir şereftir. Kişisel kültürel haklar çoğulcu demokrasinin gereğidir. Çağdaşlık, asimilasyon değil, entegrasyondur. Anadil kültürel diyaloğun, resmi dil ise, siyasal birliğin aracıdır."

 

Doğu ve Güneydoğu'ya pozitif ayrımcılık

Programda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sorunlara ilişkin saptamalara yer verildi. Bölgeye pozitif ayrımcılık uygulanacağı ve kamu öncülüğünde yatırım ve kalkınma hamlesi başlatılacağı ifade edilen programda özetle şunlar dile getirildi:
"GAP, toplumsal kalkınma projesi olarak hızla tamamlanacak, 1,5 milyon hektar toprak suya kavuşturulacak. Irak'la ticari ve kültürel ilişkilerimiz geliştirilecek; Habur'a ek olarak Ovaköy kapısı açılacak. Kırsal kesimde çocukları okul öncesi iki yıllık eğitime devam eden ailelere eğitim destek ödemesi yapılacak. Saydam kent vakfı ve kentleşme fonu oluşturulacak, kent rantları toplumlaştırılacak. Belediye meclisleri etkinleştirilecek, idari yargı yolu açık olmak kaydıyla belediye meclisleri, gerektiğinde belediye başkanlarını görevden geri çağırabilecek. Mahalle muhtarlıkları belediyelerin uç hizmet birimlerine dönüştürülecek."

 

Madımak müze olacak

CHP'nin yeni programında diğer hedefler şöyle sıralandı:
"Sivas Madımak Oteli Alevi kültürü ve değerlerine saygı çerçevesinde hoşgörü müzesine dönüştürülecek. Saroz körfezi, yeni liman, deniz ve kara yolları ile bölge ülkelerine bağlanacak. Lise öğrencilerinin üçte ikisi meslek lisesi ve meslek yüksek okullarına yönlendirilecek. 2 yıllık çok programlı akademik liseler yüksek öğretime geçişin köprüsü olacak, öğrenci seçme sınavı (ÖSS) kaldırılacak. Öğrenci yurtlarında tarikat etkinliğine son verilecek, tüm üniversite öğrencilerine bedelsiz çağdaş yurt olanakları sağlanacak. Talep eden tüm üniversite öğrencilerine düşük faizli, uzun vadeli yüksek öğretim yaşam destek kredisi sağlanacak. Maddi durumları yetersiz tüm üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu sağlanacak."