CHP'den Tarım Bakanı'na: Siyasi baskı var mı?

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'e, teşvik ve desteklerin yurttaşların siyasal tercihlerinde baskı aracı olarak kullanıldığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

27 Kasım 2010 Cumartesi, 10:31

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, TBMM Başkanlığı'na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tarımsal desteğin arttığı yönünde Tarım Bakanı'nın açıklamaları olduğunu hatırlatan Selçuk Ayhan, "Bu artışa karşın tarımda yaşanan çöküşün nedeni nedir? Türk çiftçisi niçin perişan haldedir?" diye sordu.

'Çiftçinin borçları neden büyüyor?'

"Hükümet tarıma ve çiftçiye bu kadar destekte bulunuyor da tarım sektöründe neden üretimden kaçılmakta, çiftçinin borçları büyümekte ve tarım kârlı bir sektör olmaktan uzaklaşmaktadır?" diye merak eden Ayhan, Bakan Eker'e, şu soruları yöneltti: "AKP Hükümeti tarafından çiftçiye ve tarıma yapıldığı ifade edilen bu desteklere karşın ülke tarımı neden hızla dışa bağımlı hale gelmektedir? 2007-2010 yılları arasında ürün bazında ithalat rakamları nedir? Hangi ülkelerden ithalat yapılmıştır? Bir artış varsa bunun nedenleri nedir? Tarımsal ithalatın azaltılması için ne tür önlemler alınacaktır? Bu teşvik-destekler yurttaşlarımızın siyasal tercihlerinde baskı aracı olarak kullanıldığı iddiaları doğru mu?"