CHP'den yeni 'Çay Kanunu' teklifi: Mevcut kanun sorunun kaynağı

CHP’nin Rizeli olan İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bölgenin CHP'li Milletvekilleri ile birlikte hazırladığı Çay Kanunu Teklifi’ni TBMM’ye sundu. Teklif, CHP Rize İl Başkanlığında yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

31 Ağustos 2021 Salı, 12:40
CHP'den yeni 'Çay Kanunu' teklifi: Mevcut kanun sorunun kaynağı
Abone Ol google-news

Toplantıya bölgede görev yapan basın mensuplarının yanısıra teklifi hazırlayan İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP’nin Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve Giresun İl Başkanı Fikri Bilge ile çok sayıda ilçe başkanı katıldı.

Çay Kanun Teklifi’ni, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaklaşık 1 milyon insanın doğrudan geçim kaynağı durumunda olan çay tarımı, sanayisi ve ticaretinin sağlıklı bir yapıya kavuşturularak sürdürülebilir duruma gelmesi, bölgeden batıya doğru göçün azaltılması ve insanların doğduğu topraklarda barınabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırladıklarını söyleyen Bekaroğlu, “Bölgesel kalkınma programı olarak Doğu Karadeniz Bölgesinin kaderini değiştirip yoksulluktan kurtaran çay tarımında neoliberal politikaların uygulanmaya başlamasıyla sorunlar ortaya çıkmıştır. 1984 yılında yürürlüğe giren ve yaş çayı üreticiden doğrudan alıp işlemeyi gerçek ve tüzel kişilere serbest bırakan mevcut çay kanunu; çay tarımı, sanayisi ve ticareti konularında hiçbir düzenleme içermemektedir. Çay sektörü yürürlükteki çeşitli kanunlara göre yürümekte; kontrolsüz, denetimsiz ‘serbest piyasa’ koşullarında sektörün tüm kesimleri olan yaş ve kuru çay üreticileri, tüketiciler ve devlet açısından mutsuzluk üretmektedir. Mevcut Çay Kanunu, sorunları çözmediği gibi, bizatihi sorunların kaynağı durumundadır. ” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu; bölgenin CHP'li Milletvekilleri(Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan) birlikte hazırlanan Kanun Teklifi ile çay tarımının, sanayisinin ve ticaretinin aksayan yönlerine müdahale edildiğini, tüm kesimleri memnun edecek, devletin koruması gereken zayıf durumdaki yaş çay üreticilerinin yanında ve adil bir yasal zemin hazırlandığını, sürdürülebilir bölgesel kalkınma programı olarak çayın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

TBMM’ye sunulan "Çay Kanun Teklifin'de şu yenilikler yer alıyor:

Çay Standartlarını Belirleme Komisyonu kurulmaktadır. Bu Komisyon eliyle çayın her aşamasına standartlar getirilmektedir. Çay bahçeleri, yaş çay, yaş çay işleme tesisleri ve kuru çay için standartların belirlenmesi, bu standartların dışına çıkılmaması öngörülmektedir.

Yaş çayın alımı, fiyatı ve ödemelerine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır;

Yaş çay alım fiyatı, Bakanlık tarafından her yıl Şubat ayının sonuna kadar; ÇAYKUR, çay ekim alanı olarak tespit edilmiş olan illerin Ziraat Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, ÇAYKUR’da yetkili sendikalar, Çay Üreticileri Kooperatifleri ve tüketici derneklerinin önerileri ile yaş çayın maliyeti ve TÜFE artış oranları dikkate alınarak belirlenip açıklanacaktır.

‘Taban fiyat’ olarak açıklanan fiyatın altında alım yapılması yasaklanmaktadır.