"Cinsel saldırı" cezaları artsın

DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş, TCK'da düzenlenen cinsel saldırı, istismar, taciz ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarına verilen cezanın artırılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

21 Kasım 2008 Cuma, 10:58
Abone Ol google-news

DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve arkadaşlarının imzasını taşıyan, cinsel ilişki suçlarına verilen cezanın artırılmasını öngören kanun kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, TCK'nın, ''Cinsel saldırı'' başlıklı 102. maddesinde değişiklik yapılıyor.

Buna göre, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti üzerine verilecek cezanın alt sınırı 2 yıldan 5 yıla, üst sınırı da 7 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.
 

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun; beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, üçüncü derece dahil kan hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak.

 

Çocukların cinsel istismarı

Teklifle, TCK'nın ''Çocukların cinsel istismarı'' başlıklı 103. maddesinde de değişiklik öngörülüyor.

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye verilecek cezanın alt sınırı 3 yıldan 7 yıla, üst sınırı da 8 yıldan 12 yıla çıkarılıyor.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, hapis cezası 12-17 yıl arasında uygulanacak. Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, 17 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilecek.

TCK'nın, ''Reşit olmayanla cinsel ilişki'' başlıklı 104. maddesinde de değişiklik yapan teklife göre, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15 yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkide bulunan kişiye şikayet üzerine verilecek hapis cezası da artırılıyor. Bu cezanın alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.

 

Cinsel taciz

Teklif, TCK'nın ''Cinsel taciz'' başlıklı 105. maddesinde de değişiklik yapıyor.
Buna göre, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya, üst sınırı ise 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Suç nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza 3 yıldan az olamayacak.