Danıştay 4/c'nin yürütmesinin durdurulmasını reddetti

TEKGIDA-İŞ Sendikası'nın 4/C'nin geçici maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı davayı reddetti.

20 Nisan 2010 Salı, 14:03
Abone Ol google-news

Danıştay 12. Daire'den 4/C'nin yürütmesinin durdurulmasına ret kararı çıktı. Esastan devam edecek davada, Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre hüküm kesinleşecek.

Daha önce Danıştay 2. Daire'nin verdiği yürütmenin durdurulması istemi, Danıştay 12. Daire tarafından reddedildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nda 18 yıl çalışan 4/C'li bir çalışanın iş sonu ve kıdem tazminatı istemiyle ve 4/C'nin ilgili geçici hükümlerinin iptali istemiyle açtığı davada Danıştay 2. Dairesi'nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin itiraz başvurusunu görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 4/C'nin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek, iptali istenen itirazın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.
Yüksek mahkeme, 4/C'nin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen diğer davaya atıfta bulunarak, şu ifadelere yer verdi: "Bakanlar Kurulu kararının yasal dayanağı olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş ise de, bu aşamada dava konusu ibarelerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilebilmesi için telafisi güç veya imkansız zararların doğması koşulu gerçekleşmemiştir. Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 4001 sayılı yasa ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmemiş olduğundan, yürütmenin durdurulması isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi."