Danıştay’dan Alpu Ovası’nda termik santrala izin yok

Greepeace’in projeye verilen ÇED olumlu kararının iptaline yönelik açtığı dava sürüyor. Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Deniz Bayram, “Ortada termik santral projesi hakkında bir kamu yararı olmadığı açık. Danıştay da kararında tarım, tarımsal arazilerin bütünlüğü, su, insan sağlığı gibi değerlerin kamu yararını oluşturduğuna dikkat çekiyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Bu karar sonrası, mahkeme, aynı değerlere referans vererek ÇED olumlu kararını iptal etmeli ve Eskişehir’de termik santral değil, Alpu Ovası’nın tarımsal zenginliği korunmalı” dedi.

Danıştay, Alpu Termik Santralı yapılmasının önünü açan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kararını iptal etti. Alpu Ovası’nın büyük ova koruma alanı içerisinde kaldığına ve termik santral kurulması amacıyla özelleştirme yapılan alanın bölgenin en verimli tarım arazilerine sahip olduğuna dikkat çekilen kararda, santralın tarımsal bütünlüğü bozacağı konusunda tereddüt bulunmadığının altı çizildi.

İnsan sağlığı üzerinde doğuracağı olumsuz etkilerin de tam olarak ortaya konulmadığı tespit edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu 2017 yılında Elektrik Üretim AŞ’ye ait santralın yapılacağı alanların özelleştirilmesine izin veren kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen davanın reddi kararını oyçokluğuyla bozdu. Çarpıcı tespitlerin yer aldığı kararda, Alpu Termik Sanralı ve ek tesisleri ile kül depolama sahasını da içeren enerji üretim alanı için aralarında 358.296 hektar mutlak tarım arazisi, 234.964 hektar ormanlık alan ve meraların da olduğu arazi için tarım dışı kullanım talebi olduğu anımsatıldı.

Kararda, “ÇED süreci tamamlanmadığından santralda tüketilecek su miktarı, oluşacak kül miktarı gibi unsurların insan sağlığı üzerinde doğuracağı olumsuz etkilerin de tam olarak ortaya konulmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

BÜYÜKERŞEN: BİR ZAFER DAHA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İç Anadolu’nun en verimli ovalarından biri olan Alpu Ovamıza yapılmak istenen kömürlü termik santrala karşı vermiş olduğumuz hukuk mücadelesinde bir zafer daha kazandık! Havamıza, suyumuza, toprağımıza ve hemşerilerimize zarar verecek bu kötülüğün yapılmaması için mücadele eden tüm kurum, kuruluş ve çevrecilere teşekkür ediyorum’’ dedi.