Dink ailesinden karar düzeltme talebi

Öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ailesinin avukatı Fathiye Çetin, ''Şahların Labirenti'' adlı belgesele ilişkin açtığı tazminat davasında yerel mahkemenin verdiği kısmen kabul kararını bozan Yargıtay 4. Hukuk Dairesinden kararını düzeltmesini istedi.

01 Aralık 2011 Perşembe, 15:13
Abone Ol google-news

Öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ailesinin avukatı Fathiye Çetin tarafından Yargıtay 4. Hukuk Dairesine gönderilmek üzere İstanbul 4. Asliye Hükuk Mahkemesine verilen dilekçede, davacılar Rahil, Delal, Arat ve Sera Dink tarafından ''Şahların Labirenti'' adlı belgeselde Hrant Dink'in kişilik haklarının zedelendiği ve gerçeğe aykırı bilgiler verildiği iddiasıyla davalılar TRT, Bey Yapım adına Saitbey Polat ve Ökkeş Şendiller aleyhine tazminat davası açıldığı hatırlatıldı.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin talebin kısmen kabulüne karar verdiği belirtilen dilekçede, davalıların temyiz başvurusu üzerine kararı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmettiği belirtildi. Bozma kararının gerekçesiz olduğu savunulan dilekçede, yerel mahkeme kararının hangi yönlerden yanlış olduğu tartışılmadan karar verildiği öne sürüldü.

Bozma kararında, dava konusu yayının ''gerçeklik, doğruluk, tarafsızlık ilkelerine uygun olduğu'' görüşüne yer verildiği, ancak yayın içeriğine bakıldığında ''gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygunluk''tan bahsetmenin mümkün olmadığı savunulan dilekçede, şöyle denildi: ''Maraş katliamı ile ilgili yapılan yargılamalarda, tartışmalarda, olay anlatımlarında, tanıklıklarda ve benzeri yazılı ya da görsel herhangi bir materyalde bugüne kadar Hrant Dink ile ilgili herhangi bir ize, emareye, imaya dahi rastlanmamıştır. Davalılar tarafından dosyaya bu yönde herhangi bir bilgi, belge, delil sunulmamıştır. Hal böyleyken, sayın daire hangi gerekçeyle yayının doğru ve gerçek olduğu kanısına ulaşmıştır, bunu neden izah etmemiştir? Üstelik, davalı Ökkeş Şendiller ırkçı ve ayrımcı olduğunu düşündüğümüz sözleri sarf ederken bütün ekranı kaplayacak şekilde Hrant Dink'in fotoğrafı izleyiciye sunulmuştur. Eğer Hrant Dink'in anılan olayla herhangi bir ilgisi yok ise ki yoktur, davalıların onun adını ve fotoğrafını neden kullandıklarını ve bu yayının nasıl hukuka uygun olabildiğini sayın daire izah etmelidir.''

Dava konusu yayının tarafsızlık ilkesine de aykırı olduğu iddia edilen dilekçede, bozma kararının kaldırılarak, yerel mahkemenin kararının onanması istendi.