Doğulu erkek eşinin nerde olduğunu bilmek istiyor

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Nüfus Etütleri Enstitüsü'nce yapılan araştırmaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan her 2 erkekten biri, eşinin her zaman nerede olduğunu bilmek istiyor.

15 Ocak 2010 Cuma, 08:43
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle HÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından beş yılda bir yapılan ''Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması''nın 2008'deki son saha çalışması, önemli sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmanın, ''Kadını Kontrol Etmeye Yönelik Davranışlar'' başlıklı alt bölümünde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 15-49 yaş arasındaki 1151 evli kadına, eşleriyle ilişkilerinde kadının davranışlarını kontrol etmeye yönelik bazı davranışları yaşayıp yaşamadıkları soruldu.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 50'si, eşlerinin kendilerinin nerede olduğunu her zaman bilmek istediğini ifade etti.

Araştırmanın bölgelere göre dağılımında ise Türkiye ortalamasında, her evli 4 erkekten biri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise her 2 erkekten birinin, ''eşinin her zaman nerede olduğunu bilmek istediği'' ortaya çıktı.