Dünya enerji devleri biraraya geldi

Sabancı Üniversitesi IICEC evsahipliğinde dünya enerji devleri "Küreselleşen Enerji ve Türkiye’nin Rolü"nü tartıştı.

10 Mayıs 2013 Cuma, 13:33
Abone Ol google-news

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “IICEC Uluslararası Enerji Forumu”nun dördüncüsü bu yıl Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılımı ile başladı.

“Küreselleşen Enerji ve Türkiye’nin Rolü” başlıklı foruma yurtdışından birçok üst düzey devlet adamı, enerji sektörünün uluslararası lider kuruluşlarının temsilcileri, önde gelen üniversitelerin, politika merkezlerinin ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve IICEC Yönlendirme Kurulu Fahri Başkanı Dr. Fatih Birol evsahipliğinde düzenlenen ve uluslararası enerji piyasalarının tartışılacağı ve yorumlanacağı forumun açış konuşmaları Güler Sabancı, Fatih Birol ve Cumhurbaşkanı Abdullan Gül tarafından yapıldı.

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı “Enerji ve iklimle ilgili stratejilere katkıda bulunmak için Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’ni küresel çapta tanınacak bir merkez olarak tasarladık. Bu fikrin altında çok somut bir gerçek yatıyordu: Uluslararası enerji üretimi ve tüketimi, gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaktaydı. Türkiye’nin küresel enerji ortamındaki rolü ve önemi büyüyor. İstanbul ise bütün ihtişamıyla küresel enerjinin buluşma noktası oluyor. IICEC’i sadece kıtaları birleştirmesi nedeniyle değil, bölge ve dünya genelinde enerji geleceğinin daha parlak olmasını sağlayacak fikirlerin şekilleneceği stratejik konumundan ötürü İstanbul’da kurmayı seçtik” dedi.

IICEC Yönlendirme Kurulu Fahri Başkanı Dr. Fatih Birol da konuşmasında; "Önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa’da ve Türkiye’deki mevcut gaz kontratlarının üçte ikisi biteceğinden dolayı alıcı ülkeler için satıcı ülkelerle yeniden pazarlık masasına oturma şansı doğacaktır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle kaya gazı devrimiyle, daha ucuz maliyetli anlaşmalar yapabilme imkanı olacağı söylenebilir. Bu durum, Türkiye gibi enerjide ithalata bağımlı ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır çünkü beş yıl içinde yapılacak yeni anlaşmalar, 30-40 yıl devam edecek ve bu ülkeler eğer bu dönemde doğru adımları atarsa hem daha ucuza enerji ithal etmiş hem de cari açığa katkı sağlamış olacaklardır.”

Türkiye’nin hemen yanıbaşındaki Rusya, Hazar bölgesi, Irak, İran, diğer Ortadoğu ülkeleri ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezervlerinin, tüm dünya rezervlerinin yüzde yetmişine karşılık geldiğini söyleyen Fatih Birol, daha da önemlisinin bu rezervlerin bir çoğundan elde edilecek petrol ve doğal gaz üretim maliyetinin dünya ortalamalarının çok altında ve dolayısıyla çok ekonomik olduğunu vurguladı. Buna örnek olarak da şu anda Irak’ın kuzeyindeki gazın üretim maliyetinin Amerika Birleşik Devletleri’nden bile düşük durumda olduğunun altını çizdi. Fatih Birol sözlerini, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda enerji konusunda alacağı kararların hem ekonomisinin büyümesine ciddi katkılar yapabileceğini hem de bölgesel arz güvenliği için hayati bir önem arz edebileceğini belirterek tamamladı.

Çumhurbaşkanı Abdullah Gül ise “Türkiye’nin AB’ye en büyük katkısı enerji alanında olabilir. Bu noktanın AB fasıllarında öncelikli ele alınmasını arzu ediyoruz. AB hala bu konuda stratejik olarak miyoptur. Orta vadede hidro karbon kaynaklar önemli, yenilenebilir enerjiye ARGE desteği şarttır” dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, “Türkiye’de yerli kaynaklar kullanılması dış kaynaklara bağlı yaşamayı azaltmıştır. Bu doğrultuda yeni projeler geliştirilmektedir. Türkiye enerji arzı güvenliğinde de önemli bir konumdadır” dedi.

 

IICEC nedir?

Küresel enerjinin buluşma noktası olarak tanımlanan Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi IICEC, enerji ve iklim konularında nesnel, kaliteli politika çalışmaları yapmak üzere kurulmuş geleceğe dönük, bağımsız bir araştırma ve politika merkezi. IICEC’in çalışmaları ile enerji alanında bölge ve dünya için sürdürülebilir bir geleceğe yönelik çözümlerin geliştirilmesine yardımcı olmak hedefleniyor.

Bu nedenle de bölgedeki ve dünyadaki hükümetlerle, sanayi ortaklarıyla, uluslararası örgütlerle, düşünce kuruluşlarıyla ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirliği yapan IICEC’in faaliyetleri arasında, yasama mercilerini, sektörü, akademisyenleri ve kanaat önderlerini önemli enerji sorunları konusunda bilgilendirmek ve bu paydaşlara doğru, nesnel analizler sunmak sayılabilir.

İstanbul Uluslararası İklim ve Enerji Merkezi’ni kurma kararının altında, Türkiye’nin uluslararası enerji ortamında giderek artan rolü ve İstanbul’un Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu etkili olmuş.