Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik üzerine verilen mahkeme kararları bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fettah Tamince hakkında, "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve FETÖ üyeliği" suçlarından verilen takipsizlik kararı üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen iki ayrı kararı "kanun yararı"na bozdu. Dosya, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:32
Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik üzerine verilen mahkeme kararları bozuldu
Abone Ol google-news

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fettah Tamince hakkında, "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçlarından açılan soruşturmada verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen iki ayrı kararı bozdu. Geregˆi yerine getirilmek u¨zere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına iletilmek u¨zere Yargıtay Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına gönderilmesine karar verildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince'nin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi. 

Buna yapılan itiraz üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince takipsizlik kararı 14 Ağustos 2018 tarihinde kaldırıldı. Hakimliğin bu kararına da itiraz edilmesi üzerine yine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği bu kez 5 Eylül 2018'de kendi kararını kaldırdı. 

Adalet Bakanlığı, bu iki mahkeme kararının da usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istemişti. Talep üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebini kabul etti. 

Daire, Fettah Tamince hakkında FETÖ üyeliği suçundan verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına dair verilen Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018 tarihli kararını bozdu. 

Kararda, "kovus¸turmaya yer olmadıgˆına ilis¸kin karara bu suc¸tan dogˆrudan zarar go¨rmeyen mu¨s¸tekinin CMK'nin ilgili maddesi kapsamında itiraz hakları bulunmadıgˆından vaki itirazın bu gerekc¸e ile reddine karar verilmesi gerektigˆinin go¨zetilmemesi" bozma nedeni sayıldı. 

İtirazı inceleyecek mercinin, o¨ncelikle kararın ilgililerine tebligˆ edilip edilmedigˆini aras¸tırması gerektiği belirtilen kararda, sorus¸turmaya konu suc¸un zimmet ve ihtilasen zimmet olarak kabulu¨ halinde verilen takipsizlik kararının Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı Bas¸ Hukuk Mu¨s¸avirligˆi ve Muhakemat Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne, kamu kurumu aleyhine dolandırılıcılık olarak kabulu¨ halinde de ilgili u¨niversiteye tebligˆi zorunluluğuna uyulmaması bozma gerekçesi yapıldı. 

Eylemin gu¨veni ko¨tu¨ye kullanma suc¸unun olus¸turdugˆunun kabulu¨ halinde s¸ikayet edenin sıfatı ve s¸ikayet su¨resinin go¨zetilmesinde zorunluluk bulundugˆunun nazara alınmaması da bozma nedenleri arasında sayıldı. 

Kararda ayrıca şunlar kaydedildi:

"I·ncelemeye konu kovus¸turmaya yer olmadıgˆına ilis¸kin kararın eksik sorus¸turmaya dayandıgˆı du¨s¸u¨ncesinde olan Sulh Ceza Hakiminin, sorus¸turmanın genis¸letilmesine gerek go¨rmesi halinde bu eksiklikten bahisle anılan kararı dogˆrudan kaldırma yetkisi bulunmayıp, 5271 sayılı CMK'nın 173/3 maddesi geregˆince, o¨rgu¨t u¨yeligˆinin temadi eden suc¸ vasfında olması dikkate alınarak s¸u¨pheli Fettah Tamince hakkında iddia edilen eylemin gerc¸ekles¸me tarihini kapsayacak bic¸imde ac¸ılmıs¸ bir dava ya da verilmis¸ bir karar bulunup bulunmadıgˆı aras¸tırılarak var ise mu¨kerrer dava ya da sorus¸turmanın o¨nu¨ne gec¸ilmesi bakımından CMK'nın 223/7 maddesi hu¨ku¨mlerine go¨re geregˆine tevessu¨l edilmesi geregˆi ile aynı s¸u¨pheli hakkında silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yardım suc¸undan tefrik kararı verildigˆi go¨zetilerek, belirlenen eksikliklerin ikmali ic¸in o yer Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆından talepte bulunması gerekirken, aras¸tırılması gereken hususların nelerden ibaret oldugˆu belirlenmeden yazılı s¸ekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir." 

AYNI HAKİMLİĞİN İKİNCİ KARARI DA BOZULDU 

Daire, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimligˆinin, 14 Ağustos 2018 tarihli kendi kararının kaldırılmasına dair verdiği kararı da bozdu. Kararda, şöyle denildi:

"Kovus¸turmaya yer olmadıgˆına ilis¸kin kararlara kars¸ı itiraz u¨zerine verilen Sulh Ceza Hakimligˆi kararları kesin olup CMK'nin 267/1. maddesi geregˆince itiraz edilebilir kararlar niteligˆinde olmadıgˆı, kararına itiraz edilen hakimin veya mahkemenin itirazı yerinde go¨ru¨p kararı du¨zeltme olanagˆının bulunmadıgˆının go¨zetilmemesi, yasaya aykırı olup kanun yararına bozma istemi bu bakımdan yerinde go¨ru¨ldu¨gˆu¨nden, kanun yararına bozma talebinin kabulu¨ ile Antalya 3. Sulh Ceza Hakimligˆinin 14 Ağustos 2018 tarihli yine ve Antalya 3. Sulh Ceza Hakimligˆinin 5 Eylül 2018 tarihli kesin kararının bozulmasına, geregˆi yerine getirilmek u¨zere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına go¨nderilmek u¨zere Yargıtay Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına gönderilmesine karar verildi." 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TAKİPSİZLİK VERMİŞTİ 

Nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma suçlarından şüpheliler, Fettah Tamince, Ahmet Sözgen, Hilmi Ünal, Hüseyin Acarlıoğlu, Ömer Gür, Ramazan Yükseloğlu, Saim Yuva, Ufuk Cömertoğlu, Zeki Taşçı, Gaye Vakfı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi yetkilileri hakkında 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi. 

Buna yapılan itiraz üzerine, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği 14 Ağustos 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı, buna yapılan itiraz üzerine yine aynı hakimlik 5 Eylül 2018'de, 14 Ağustos 2018'de verdiği kendi kararını kaldırdı. 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan kanun yararına bozma talepli yazıda, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin her iki kararının da bozulması talep edilmişti.