Fukuşima radyasyon denetimi getirdi

Japonya'da yaşanan deprem sonrasında Fukuşima nükleer santralinden sızan radyasyon Türkiye'ye de önlem aldırdı. Artık Japonya'dan ithal edilen ürünler radyasyon kontrolünden geçirilecek. Denetimden geçirilecek ürünler arasında canlı hayvan, hayvansal ürünler ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri de yer alıyor.

31 Aralık 2011 Cumartesi, 14:48
Abone Ol google-news

"Japonya'dan İthal Edilecek Gıda Ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği" 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'nin 3. Mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevkedilen Japonya menşeli veya çıkışlı ürünlerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği, Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği, ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk belgesi düzenlenirken, yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun düzenlediği uygunluk yazısı aranacak.

Buna göre, aralarında canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, meşrubat, alkollü içkiler, sirke ve tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddelerin de olduğu Japonya menşeli veya çıkışlı bazı ürünlerin ithalatında radyasyon kontrolü uygulanacak. Tebliğ, Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24'üncü fasılları arasında olan canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar ile gıda sanayii müstahzarları, meşrubat, alkollü içkiler ve sirke, tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddelerden, 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli veya çıkışlı ürünleri kapsıyor.

Anılan tebliğlerde yer alan hiçbir istisna veya muafiyet hükmü, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanmayacak. Bu tebliğle, 24 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Japonya'dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinde Radyasyon Kontrolüne Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği" de yürürlükten kaydırılmış oldu.