Geleceği hep birlikte kuracağız

CHP’den Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adayı olan iş insanı Mustafa Demircan, Kadıköy’e dair planlarını, projelerini, yaşanan sorunları ve bu sorunlara çözüm önerilerini anlattı.

24 Kasım 2018 Cumartesi, 21:56
Abone Ol google-news

“Daha Yaşanabilir Kadıköy için” aday olduğunu belirten Demircan, “Tüm Kadıköylüler ile birlikte çalışmalar yürüterek Kadıköylü’nün istediği dinamik ve huzurlu Kadıköy’ü elbirliği ile inşa edeceğiz” dedi. 

Demircan, Kadıköy’e ilişkin sorularımızı yanıtladı:

Kadıköy’ün sorunları sizce neler?
Doğama büyüme Kadıköylüyüm. 15 yıl süreyle Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Vekili olarak görev sürem boyunca Kadıköylülerin kent yaşamlarını kolaylaştıracak projelere ve uygulamalara imza attık. İstanbul’un diğer ilçelerinde olduğu gibi; Kadıköy ve Kadıköylüler bugün ulaşımdan sağlığa, hava kirliliğinden gürültüye kadar farklı nitelikte ve seviyede sorunlar ve zorluklarla karşı karşıya. Nerdeyse her sokağında yıkım ve yenileme faaliyetlerinin devam ettiği ilçede, hafriyat kamyonları, tahrip edilen kaldırımlar ve yollar, felç olan araç trafiği yanında en önemlisi de maalesef can kayıpları da yaşanır hale gelmiştir. Mevcut altyapı, artan nüfus ve araç trafiği için yetersiz kalıyor.

Dayanışmacı ve huzurlu bir ortam

Bütün sıraladığınız sorunlara çözüm önerileriniz neler?

İlk günden başlayarak, tecrübeli, üretken ve dinamik ekibimizle, adaptasyon veya oryantasyona ihtiyaç duymadan yeni yerel yönetim planımızı uygulamak için yüksek enerji ile çalışmaya başlayacağız. Kadıköylüler kültürel, sosyolojik, çevre duyarlılığına sahip bireylerdir. Şeffaf, katılımcı, demokratik, özgür ve barış içinde Kadıköy için yerel yönetimin önemini ve değerini bilmektedir. Bu nedenledir ki Kadıköylüler kentsel yenilikleri ilk talep eden ve bu süreçleri takip eden olmuşlardır. Belediyecilik tecrübelerim ışığında, kurumsallaştıracağımız demokratik katılımcı mahalle örgütlenmesini hayata geçireceğiz. Bütçe yapımından yerel ihtiyaçların tespiti ve öncelik sırasına göre program dahilinde giderilmesi sürecine, tüm aşamalarının takibi ve denetimine kadar birlikte çalışmak esas olacaktır. Modern ve kurumsallaşmış katılımcı kent yönetimi, özgün Kadıköy koşullarında böyle yapılmalıdır. Bu yapıyı oluşturduğumuzda her açıdan sağlıklı, dayanışmacı ve huzurlu bir kent ortamı oluşacaktır.

DEMİRCAN PROJELERİNİ SIRALADI

-Her mahalleye ‘Mahalle Evi’ kurarak ‘Yeşil Mahalle Planlaması’ çalışmalarımızı mahalleli-muhtar-belediye işbirliği ile buradan yürüteceğiz.

-Hem hane hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için temiz enerji olan güneş enerjisinden yararlanmayı maksimize etmek, imar uygulamalarında solar panel uygulamasını özendirmek ve giderek zorunlu kılmak için çalışmalar yapılacak.

-“21 Mahalle 21 Ekolojik Kreş” ile okulöncesi çağdaki çocuklara, “Kapım Her Daim Açık” projesi ile sokak çocuklarına, Çocuk Sağlığı Merkezi ile çocukların genel sağlık durumlarına, Çocuk Eğlence ve Aktivite Merkezi ile çocuk gelişimine, Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi ile çağı yakalayan ve farkındalığı olan çocuklara projeler hazırladık.

-Gençlik Değişime Öncülük Ediyor ile bireysel, sosyal ve mesleki gelişimleri desteklemek, kapasitelerini geliştirmek Gençlik Girişim Fonu ile sivil katılımlarını sağlamak desteklemek, özgün proje ve icatlarına hibe vermek Değişimi Tasarlıyorum Harçlığımı Çıkarıyorum ile mahallelinin fikirlerini tasarıma, somut proje önerilerine dönüştürecek “Değişimi Tasarla” üyesi gençlere cep harçlığı desteği vermek, “Oyun Abisi/Ablası Projesi” ile genç-çocuk birlikteliğinin, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını, dayanışmalarını sağlamak.
Uzmanlar kurulu

-Dezavantajlı grupların korunması ve koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretecek uzmanlardan oluşan bir kurul oluşturulup, üretilen projeler uygulanacak.

-Eko Kent – Eko Ulaşım ile toplu taşımanın güçlendirilmesi, otomobil kullanımının azaltılması, gürültü ve hava kirliğinin ve karbon salımının azaltılması amacıyla ilçenin ana caddelerinde hafif raylı sistem ile bu güzergâhlarla bağlantılı tramvay hatları önerisi.

-Kesintisiz bisiklet yolu karbon salınımı azaltılmasına da yardımcı olmak üzere ulaşım ve spor amaçlı kesintisiz bisiklet yolları.
Ekolojik mekânlar

-Ara sokakların yapraklı, yeşil bitki ve ağaçlarla estetik ve ekolojik mekânlara dönüştürülmesi; kentin havasının temizlenmesi, ısı adası etkisinin ve karbon salımının azaltılarak iklim değişikliği ile mücadele etmede önemli aşama kaydedilmesini sağlamak.

-Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere Kadıköy halkının bedenen ve ruhen sağlık düzeyini iyileştirmek amacıyla kamuya ait alanlarda nitelikli fiziksel aktivite alanları, spor tesisleri yapmak.

-Kent bahçeciliğini geliştirmek, güvenli gıda, ekoloji, iklim değişikliği ve kentsel tarım konularında toplumsal farkındalık yaratılması projesi.


Yönetim Anlayışım

"Yaşam kalitesinin yükselmesi, dezavantajlı grupların öncelenmesi, kadın, çocuk ve yaşlılara ilişkin sorunlar, ekolojik ilkelere uygun çevre yönetimi, ekonomik ve sosyal gelişim, eğitim, sağlık, doğal hayat ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın sorunları, ulaşım, tasarım, planlama ve akıllı şehir ve diğer birçok konu belediye, muhtarlıklar, mahalleli, STK, üniversite kurumsal yapılanması ile çözülecektir. Sürdürülebilir 
Yerel Yönetim anlayışımız budur."