Gökçek'in bursları mercek altında

Sayıştay sorgusunda Ankara Anakent Belediyesi’nin farklı tarihlerde aldığı burs ödeme kararları kuşkuya yol açtı. İnceleme kapsamındaki toplam 3 milyon 683 bin 495 TL’lik burs kuşkulu bulundu. Sayıştay’ın sorgusunda, belediyenin yoksul öğrencilere burs dağıtımının dayanağı olan yönetmeliğin de yasaya uygun olmadığı vurgulandı.

27 Ocak 2009 Salı, 10:19
Abone Ol google-news

Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Anakent Belediye Başkanlığının yoksul öğrencilere dağıttığı burslardan yararlananların yoksulluk belgesininolmadığı ve bursların ödendiğine ilişkin kayıtların bulunamadığı ortaya çıktı. Sayıştay sorgusundaki belirlemede, Yardım yapılan ailelerin aylık gelir düzeylerini ve söz konusu yardımın ilgililere (bursiyere) ulaştırıldığını kanıtlayıcı belgelerin bulunmadığı tespit edilmiştir denildi. Sayıştayın belediyeden açıklamasını istediği 3.6 milyon TLlik kuşkulu burs ödemesinde13 belediye yöneticisisorumlu gösterildi.

Sayıştay denetçileri, Ankara Anakent Belediyesinin yoksul öğrencilere verdiğini belirttiği bursları ve burs verilen öğrencileri mercek altına aldı. Yapılan Sayıştay sorgusunda Anakent Belediyesinin farklı tarihlerde aldığı burs ödeme kararları kuşkuya yol açtı. İnceleme kapsamındaki toplam 3 milyon 683 bin 495 TLlik burs kuşkulu bulundu. Ulaşılan belirlemeler, Sayıştayın çalışmasında şöyle anlatıldı: Ankarada ikamet eden ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan yardıma muhtaç, fakir, dar gelirli, öksüz, kimsesiz, yetim, şehit aile çocuğu ve deprem ve doğal afetlere maruz kalmış öğrencilere burs verilmesi ile ilgili ödeme evrakları ve eki belgeleri arasında, yardım yapılan ailelerin aylık gelir düzeylerini ve söz konusu yardımın ilgilelere ulaştırıldığını kanıtlayacı belgelerin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklama istendi

Sayıştay, yaptığı belirlemenin ardından Ankara Anakent Belediyesinden şu belgeleri ve açıklamaları istedi: Belediye meclisinin uygun gördüğü ailelere ilişkin belediye meclisi kararı ve söz konusu ailelerin fakir olduklarını kanıtlayıcı belgelerin; Deprem, sel, heyelan vb. nedenlerle tabii afetlere maruz kalan ailelerin söz konusu doğal afetlere maruz kaldığını kanıtlayıcı belgelerin; okul ihtiyaçları ve giyimleri aileleri tarafından karşılanamayan dar gelirli ailelerin dar gelirli olduklarını kanıtlayıcı belgelerin; yardımın ilgililere ulaştırıldığını kanıtlayıcı banka mutabakat yazılarının veya elden teslimlerde ilgililerin yardımı aldıklarına dair imzaların gönderilmesi... Aksi takdirde yardım yönetmeliği hükümlerine aykırı olan 3 milyon 683 bin 495 YTL burs yardımı yapılması gerekçelerinin açıklanması...”

Sayıştay kuşkulu bulunan burslarla ilgili olarak aralarında eski Anakent Belediyesi Genel Sekreteri Kadir Ramazan Coşkunun da bulunduğu 13 belediye görevlisinin sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

Belediyenin söz konusu bursların gerçekten bursiyerlere ödendiğini ve bursu alanların yoksul olduğunu kanıtlayamaması durumunda, Sayıştayın belirlediği sorumlulara zimmet olarak yazılacak. Belirlenen 3.6 milyon TLlik kamu zararının da sorumlu kişilerden tahsili yoluna gidilecek.

Sayıştayın sorgusunda, belediyenin yoksul öğrencilere burs dağıtımının dayanağı olan yönetmeliğin de yasaya uygun olmadığı vurgulandı. Gerekçe olarak, belediyece düzenlenen yardım yönetmeliği konusunda Sayıştaydan görüş alınmaması gösterildi.