HDP'den Adalet Bakanı hakkında suç duyurusu

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında, "Ayrımcı tutum ve uygulamaları dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçu teşkil eden eylemleri" nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

25 Mart 2016 Cuma, 14:47
Abone Ol google-news

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesi şu şekilde:

"Milletvekillerinin hükümlü ve tutuklularla görüşme hakkı, 17.06.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında TBMM 25. ve 26. Dönemler HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanlığı'na sunduğu 02.09.2015 tarihli dilekçe ile Sincan Cezaevinde yatmakta olan Fatma Şık Barutçu, Yüksel Bodakçı, Güneş Ölmez, Sara Kaya ve Sevil Rojbin Çetin ile görüşme talebinde bulunmuştur. Ne var ki, müvekkilin bu talebine Bakanlıkça herhangi bir yanıt verilmemiş; Bakanlık Özel Kalemi ve ilgililerle yapılan şifahi görüşmelerde ise izin dilekçesinin bakanın önünde beklediği, ancak bu hususta olumlu ya da olumsuz bir kararının olmadığı dile getirilmiştir. Aynı dönem zarfında Halkların Demokratik Partisi'ne mensup başka milletvekillerinin de çeşitli tutuklu ve hükümlülerle görüşme talepleri, bakanlık tarafından cevapsız bırakılmak suretiyle engellenmiştir. Hakeza müştekinin başka bir tarihte Ceyhan Cezaevi'nde hükümlüleri ziyaret talebinin akıbeti de aynı olmuştur. Ceza ve tutukevlerinde kalanlarla görüşme yapmak hususundaki bu engelleme, sadece müvekkile ve HDP'ye mensup milletvekillerine uygulanmıştır. HDP dışındaki diğer siyasi partilere mensup milletvekilleri bu haktan yararlandırılmıştır. Örneğin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması üzerine birçok milletvekili bu kişileri tutukevinde ziyaret edebilmiş; nitekim bu hususta pek çok demeç ve haber kamuoyuna yansımıştır. Oysa müşteki milletvekilinin Can Dündar ve Erdem Gül ile tutukevinde görüşmeye yönelik 06.01.2016 tarihli başvurusu Adalet Bakanlığınca kabul edilmemiştir. Diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin aynı tutuklulara yönelik görüşme talebini kabul eden Bakanlığın, müvekkilin talebini hiç bir gerekçe belirtmeden kabul etmemesi Anayasa'nın 10.maddesinden başlamak üzere, ilgili yasa, yönetmelik ve hukukun genel ilkelerine aykırıdır. Sayılan nedenlerle Anayasa'nın 10. maddesine aykırı davranarak Görevini Kötüye Kullanma suçunu işlediği için, şüpheli hakkında bu şikâyeti yapmak zorunda kalınmıştır. Anayasa, TCK, hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmelik ve sair yasal mevzuat. Açıklanan ve doğrudan gözetilecek nedenlerle TCK-257. maddesi uyarına görevi kötüye kullanma suçunu işleyen şüpheli hakkında soruşturma yapılarak, hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini dilerim."