Hem "AK Party" hem "AKP" dediler

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde belli aralıklarla yayınlanan ve ülkelerle ilgili nüfus, ekonomi ve hukuk sistemi gibi teknik bilgilerle istatistiklerin verildiği, "Ülke Notları" bölümünde Türkiye'ye ilişkin bilgiler de yer aldı. Burada iktidar partisinden "AK Party" ve "AKP" olarak her iki şekilde de bahsedildi.

11 Haziran 2009 Perşembe, 06:30
Abone Ol google-news

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeler hakkındaki bilgileri periyodik olarak güncelleyip derlediği ülke notunda Türkiye'deki iktidar partisi için "AK Party" ve "AKP" kısaltmaları birlikte kullanıldı.

Ülke Notu'nda Türkiye'nin ekonomik durumu konusunda saptamalarda bulunulurken "Türkiye'de kırılganlık büyük ölçüde azalmış olsa da, ekonomi hala 2008'un piyasa koşullarında görüldüğü gibi, yatırımcı duyarlılığında ani bir değişim halinde sorunlarla karşılaşabilir" denildi. "Kemalizmin devam eden geçerliliği ve kabulünün Türk siyasi yaşamında canlı bir tartışma konusu olduğu" belirtilen metinde, "Şu anda iktidarda bulunan AK Parti, birçok Kemalist hükümlere karşı çıkan bir gelenekten gelmekte ve reform çabalarını Avrupa Birliği'ne katılmayı başarma arzusu yönlendirmektedir" görüşü de savunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Müsteşarlığı, Elektronik Bilgi ve Yayın Bürosu, internet sitesinde tüm dünya ülkeleri için zaman zaman bu ülkeler hakkında bilgi edinmek isteyen kişilere yardımcı olmak amacıyla ülke notları yayınlanıyor. Türkiye'yle ilgili dün güncellenen Not'ta Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında bilgi verilirken iktidar partisinden 16 kez bahsedildi. Bir cümlede "AK Party", 15 kez ise "AKP" kısaltması kullanıldı.
 

"AK Parti Kemalist hükümetlere karşı çıkan gelenektir"

Ülke Notu'nda Türkiye'nin tarihi, hükümeti ve içinde bulunduğu siyasi koşullar, yargı, ekonomi, AB'ye katılım, enerji, telekomünikasyon, çevre, ulaştırma, dış ilişkiler, ABD-Türkiye ilişkileri konularında bilgi ve değerlendirmelere yer verildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki sosyal ve teknolojik gelişmelere ayak uyduramadığı, milli bilincin İmparatorluk içinde bulunan birçok ulusal grubu, ulus devletler olarak bağımsızlıklarını kazanmaya sevkettiği belirtilen ülke notunda, "Yenilmiş, eski toprakları elinden alınmış ve zafer kazanan Avrupa devletlerinin kuvvetleri tarafından kısmen işgal edilmiş Osmanlı yapısı, Mustafa Kemal'in liderliği altında bir araya gelen Türk milliyetçileri tarafından reddedildi. Milliyetçiler ülkeyi istila eden Yunan, Rus, Fransız ve İtalyan güçlerini Anadolu'dan şiddetli bir savaş sonucu sürmüştür" denildi.

Kemalizmin devam eden geçerliliği ve kabulünün Türk siyasi yaşamında canlı bir tartışma konusu olduğu belirtilen metinde, "Şu anda iktidarda bulunan AK Parti, birçok Kemalist hükümlere karşı çıkan bir gelenekten gelmekte ve reform çabalarını Avrupa Birliği'ne katılmayı başarma arzusu yönlendirmektedir" görüşü savunuldu.
 

"AKP yöneticileri daha büyük oy bekliyordu"

Not'ta son yerel seçimlerde AKP'nin 16 büyükşehir belediyesinden 10'unu kazandığı belirtilirken, "AKP seçimleri kazansa da parti yöneticileri daha büyük oy oranı ummuşlardı" denildi.


Ani değişim sorun yaratabilir

"Türkiye görece az doğal kaynakları bulunan, büyük, orta gelirli bir ülkedir. Halen büyük ölçüde tarıma bağımlı yapıyla ağır sanayii ekonomisinden, giderek büyüyen ve küreselleşen bir hizmetler sektörüyle birlikte daha çeşitlendirilmiş bir ekonomiye geçiş sürecindedir. 1990'larda Türk ekonomisi zayıf ekonomi politikalarıyla bir dizi koalisyon hükümetinin sıkıntısını yaşadı. 2001'deki şiddetli bankacılık krizi ve ekonomik kriz, derin ekonomik çöküş ile işsizlikte artışla sona eren yüksek enflasyonlu yükselme-batma döngülerine yöneldi. Gayrı Safi Milli Hasıla yüzde 9.5 oranında düştü.

Türk ekonomisi 2001 bunalımından sonra, IMF ve Dünya Bankası'nın desteğiyle gerçekleşen olumlu parasal ve mali politikalar ve yapısal ekonomik reformlar sayesinde güçlü bir şekilde iyileşti. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı güçlü bir şekilde tesis edildi, dalgalı kur sistemine geçildi ve hükümetin genel bütçe açığı esaslı bir şekilde azaldı. Ayrıca finans, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde birçok büyük devlet kurumunun özelleştirilmesini de içeren temel reformlar yapıldı.
Türkiye'de kırılganlık büyük ölçüde azalmış olsa da, ekonomi hala 2008'un piyasa koşullarında görüldüğü gibi, yatırımcı duyarlılığında ani bir değişim halinde hala sorunlarla karşılaşabilir.

Yıllar süren düşük düzeyde doğrudan yabancı sermaye girişinden sonra Türkiye Ocak-Mayıs 2008 döneminde 22.3 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye çekmeyi başarmıştır. Dış sermaye akışını engelleyen küresel piyasa koşullarına bağlı olarak Türkiye 2009 yılında 10-12 milyar dolar çekmeyi beklemektedir.
Türkiye, yönetim alanında, yabancı yatırımların perdelenmesine son vermek ve fikri haklar mevzuatını güçlendirmek gibi iyileştirici adımlar atmıştı. Bununla birlikte Türkiye'deki yabancı yatırımcılarla ilgili bir dizi anlaşmazlık ve yüksek vergilendirme ve fikri mülkiyet rejiminde devam eden boşluklar gibi birtakım politikalar yatırımı engellemektedir."Bazı sesler daha fazla Avrasya diyor

Ülke Notu'nun "Dış İlişkiler" bölümünde ise Türkiye'nin ana siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarının Batı'yla kurulmuş olduğu belirtilerek yine de bazı seslerin Avrasya'ya daha fazla yönelme istediği kaydedildi. ABD-Türkiye ilişkileri konusunda ise "ABD-Türkiye dostluğu 18'inci yüzyılın sonlarına değin uzanmaktadır ve resmen 1830 yıllarında bir anlaşmayla imza altına alınmıştır. Halihazırdaki yakın işbirliği 12 Temmuz 1947'de Truman Doktrini doğrultusundaki bir anlaşmayla başlamıştır. Ekonomik ve askeri alanda özgüvenin artmasına yönelik ortak çabanın bir parçası olarak ABD Türkiye'ye 12.5 milyar dolar kredi ve hibe olmak üzere ekonomik, 14 milyar dolar da askeri yardımda bulunmuştur" denildi.

ABD-Türkiye ilişkilerinin stratejik enerji işbirliği, ticaret ve yatırım, güvenlik bağları, bölgesel istikrar, teröre karşı küresel savaş ve insan haklarında gelişme alanlarında odaklandığı belirtilen Not'ta "Türkiye Mart 2003'te ABD birliklerinin Irak Özgürlük Operasyonu çerçevesinde kendi topraklarından Irak'a geçmesini reddedince ilişkiler gerginleşmiş, ancak ondan sonra düzenli bir şekilde yeniden ivme kazanmış, karşılıklı ilişkiler geniş bir spektrum karşısında güçlü bir şekilde varlığını sürdürmüştür" kaydı düşüldü.