'Hemşirelerin yüzde 60'ı mesleğinden memnun değil'

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, hemşire, ebe ve sağlık memurlarının meslekten memnuniyetine ilişkin yapılan araştırmalarda araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 40'ının mesleğinden memnun olduğunu, yüzde 60'ının ise mesleğinden memnun olmadığını söylediğini belirtti.

12 Mayıs 2011 Perşembe, 09:23
Abone Ol google-news

Hemşirelik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Erözgün, Hemşirelerin farklı düzeylerde eğitim almaları nedeniyle meslek edinirken mesleğe sorunlarla başladığını belirterek, "Ülkemizde hemşirelik eğitimi lisans, ön lisans, açık öğretim, lise sonrası 18 aylık kurs ve ortaokul sonrası 4 yıllık lise şeklinde beş ayrı düzeyde verilmiştir ve bu farklılık devam etmektedir. Hemşirelik mesleğini bu farklı algılama, mesleki çabaları benimseme, belirli bir gelire sahip olma gibi özelliklerinden dolayı hemşireliği olumsuz etkilemektedir" dedi.

Eğitim düzeylerinin farklılığının, çalışma yaşamında yetki ve sorumluluklara yansımadığını söyleyen Erözgün, "1996 yılında kapatılan Sağlık Meslek Liseleri 2001 yılında tekrar açılarak, hemşirelerin üniversite düzeyinde eğitim talepleri dikkate alınmamıştır. Oysa şu an dünyada ortaokul sonrası lise eğitimi ile yetinen ülke bulunmamakta" ifadelerini kullandı. 1954 yılında çıkarılan 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun hemşirenin değişen ve yapmakta olduğu rol ve işlevlerini kapsamadığına vurgu yapan Erözgün, "Avrupa Birliği uyum yasaları çıkarılırken hemşirelik yasasının gündemde olmaması, çıkan yasaların ülkemiz sağlık ihtiyaçlarını yansıtmadığı ortadadır" dedi.
 

"Hemşirelik profesyonel bir meslektir"

Erözgün, hemşire, ebe ve sağlık memurlarının meslekten memnuniyetine ilişkin yapılan araştırmalarda araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 40'ının mesleğinden memnun olduğu, yüzde 60'ının ise mesleğinden memnun olmadığının tespit edildiğini ifade etti. Erözgün, memnuniyetsizlik nedenleri olarak; ücret yetersizliği, görev yetki ve sorumluluklarının belli olmaması, risk fazlalığı, görev dışı işlerde çalıştırılma, meslekte ilerleyememe, toplumun mesleğe yönelik olumsuz yaklaşımı, yoğun çalışma temposu, yardımcı sağlık personeli olarak değerlendirilme, fazla çalışma ve istenilen branşta çalışamama maddelerini sıraladı.

Hemşireliğin profesyonel bir meslek olduğunu ifade eden Erözgün, gelişmiş ülkelerde meslekleşme sürecini tamamladığı halde yukarda sayılan nedenlerden dolayı Türkiye'de meslekleşmenin istenilen düzeyde olmadığını belirterek, "Hemşirelik mesleğinde yaşanan sorunlar, hemşirelik uygulamalarına; hemşirelerin bağımsız fonksiyonlarından olan bakım verme ve yardım etme işlevlerini yeterince yerine getirememesi, mesleki bilgi ve yeteneklerini etkin kullanamaması şeklinde yansımaktadır. Bunun sonucunda toplum kaliteli hemşirelik bakımı alamamakta, sağlık hedeflerine ulaşmada hemşirelik potansiyeli değerlendirilememektedir. 4/B'li sözleşmeli olarak çalıştırılan hemşirelerin süt izni kullanamamaları adeta çocuklarının sözleşmeli bebekler olarak algılandığı günümüzde hemşirelik haftasına sorunlarla giriyoruz. Özellikle vekil hemşirelik uygulaması ise daha acı bir çalışma düzenidir" dedi.