İmar planlarında 'cemevlerine' yer veriliyor mu?

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Ağyüz, imar planları yapılırken yasa ve dini inançların gereği ibadet tesislerine yer ayrıldığını belirterek, planlarda ''cemevi'' tanımına yer verilip verilmediğini sordu.

26 Kasım 2008 Çarşamba, 10:18
Abone Ol google-news

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak'a, imar planlarında ''cemevi'' tanımına yer verilmesi yönünde çalışma olup olmadığını sordu.

TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Ağyüz, imar planları yapılırken yasa ve dini inançların gereği ibadet tesislerine yer ayrıldığını belirterek, Alevi yurttaşların cemevlerinin imar planında yer alması ve yasal statü kazandırılması yönünde talepleri olduğunu kaydetti.

Yeniden düzenlenmesi Bakanlık gündeminde olan İmar Yasası çalışmalarına işaret eden Ağyüz, ''Bu çalışma kapsamında, imar planı yapımı esaslarında sosyal teknik altyapı olarak cemevi tanımına yer verilmesini düşünüyor musunuz?'' diye sordu.

Ağyüz, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de Alevi yurttaşların taleplerine dikkati çekerek, ''AİHM ve Danıştay kararlarının yasal süre içerisinde uygulanması ve eşit yurttaşlık hakları isteklerini, kurumlar arası ortak bir platform oluşturarak dikkate almayı düşünüyor musunuz?'' dedi.