İnternetten hesap açanlar dikkat!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hazırladığı taslağa göre, bankaların sahip olduğu şube dışı elektronik kanalların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mevduat ve katılım fonu hesabı açanlara, ilgili şubeye başvurması halinde hesap cüzdanının tarafına teslim edileceği bilgisi verilecek.

10 Ağustos 2012 Cuma, 12:58
Abone Ol google-news

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), özellikle internet üzerinden açılan hesaplarda, hesap cüzdanlarının teslimi konusundaki tartışmalara son vermek için çalışma başlattı.

Kurumun internet sitesinde yer alan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına göre, düzenlenecek sözleşmelerin bir nüshası ile banka şubelerinde gerçekleştirilen hesap açılışı işlemlerinde kredi kuruluşlarının düzenleyecekleri hesap cüzdanlarının müşterilere verilmesi zorunlu olacak.

Düzenlenecek sözleşmelerde, sözleşmenin tamamının imzalatılmasından ayrı olarak, ''sözleşmenin bir nüshasını elden aldım'' şeklinde bir imza kutucuğu açılarak hesap sahiplerine imzalatılacak.

Kimlik tespiti yapılmış olan kişiler tarafından, bankanın sahip olduğu şube dışı elektronik kanalların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mevduat ve katılım fonu hesabı açılması işlemlerinde ise hesap açılışı işleminin tamamlanması öncesinde ''hesap cüzdanlarının, ilgili bankada mevduat veya katılım fonu kabulüne ilişkin hesabın varlığını hukuken ispatlayıcı bir belge olma özelliğinin bulunduğu, banka şubesinden temin edilmesinde fayda olduğu, ilgili şubeye başvurulması halinde hesap cüzdanının tarafına teslim edileceği ve işleme bu şartların kabul edilmesi halinde devam edileceği'' hususlarında, işlemin yapıldığı ortam ve ayrıca banka tarafından uygun görülecek diğer etkin kanal veya kanallar aracılığıyla hesap sahiplerinin bilgilendirilmesi zorunlu olacak.
 

Bilgi ve belgelerin saklanması gerekecek

Ayrıca, hesap sahibinden alınacak onay üzerine işleme devam edilmesi ve bunları tevsik eden bilgi ve belgelerin, Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesi hükmüne uygun olarak saklanması gerekecek.

Bahse konu bildirimin yapılması, hesap cüzdanının talep edilmesi hakkından vazgeçildiği anlamına gelmeyeceği gibi hesap sahibinin talebi halinde bankanın hesap cüzdanını teslim yükümlülüğünü de ortadan kaldırmayacak.

Öte yandan, katılım bankalarının özel fon havuzları oluşturabilmesi ve zaman aşımına uğrayan mevduatla ilgili düzenlemelere de yer verilen taslağa göre, kiralık kasalardaki kıymetler için zaman aşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlayacak.