Taylan Kümeli yazdı: Fonksiyonel besinler

Bazı fonksiyonel gıdalar, örneğin probiyotikler, prebiyotikler veya bitki stanolleri ve sterolleri içeren gıdalar gibi belirli bir fonksiyonel bileşen etrafında üretilir.

Yayınlanma: 27.09.2020 - 07:00
Abone Ol google-news

Taylan Kümeli, Cumhuriyet Cumartesi eki için yazdı.


Merhaba 

Bu hafta sizlere sık sık duydugunuz acaba bunu beslenmeme alsam iyi olur mu diye merak ettiginiz besinlerle ilgili bilgi vermek istiyorum.

Beslenme terminolojisine göre "Fonksiyonel Besinler" ...

Ne demek? ne kadar yenmeli?  Beslenmemizin neresinde olmalı? Örnekler ve niceleri....

Buyrunuz...

Fonksiyonel gıdalar, temel besin değerlerinin ötesinde ek veya gelişmiş faydalar sağlayan besinlerdir.

"Fonksiyonel gıdalar" terimi, çok geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor olarak görülebilir.

Bazı fonksiyonel gıdalar, örneğin probiyotikler, prebiyotikler veya bitki stanolleri ve sterolleri içeren gıdalar gibi belirli bir fonksiyonel bileşen etrafında üretilir.

Diğer  fonksiyonel  yiyecekler veya içecekler, genellikle büyük ölçüde   besinin yapısında  bulunmayan bir besinle takviye edilmiş yiyecekler olabilir (örneğin, sütte D vitamini gibi).

Fonksiyonel yiyecekler ve içecekler sağlık açısından fayda sağlayabilir ancak çeşitli ve dengeli beslenmeye ve sağlıklı bir yaşam tarzına alternatif olarak görülmemelidir.

FONKSİYONEL /İŞLEVSEL GIDA ÖRNEKLERİ

Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında sağlık açısından fayda sağlayan canlı mikroorganizmalar (çoğunlukla bakteriler) olarak tanımlanır.

Prebiyotikler, bağırsak sağlığına faydalı olan ve ayrıca bağırsak sağlığına potansiyel olarak zararlı olan bakterilerin büyümesini engelleyen kalın bağırsakta belirli bakterilerin büyümesini destekleyen yapı.

Bitki ve meyvelerde doğal olarak az miktarda bulunan Stanol ve sterollerin kolesterol düşürücü etkiye sahip olduğu düşünülmekte ve azaltılmış / az yağlı sürülebilen  ürünler gibi  besinlere  eklenmektedir

İŞLEVSEL/FONKSİYONEL  YİYECEKLER NELERDİR?

"İşlevsel" terimi bazen, temel besin değerlerinin ötesinde sağlığı olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip belirli besinler veya maddelerle zenginleştirilmiş yiyecek ve içecekleri tanımlamak için kullanılır. Fonksiyonel yiyecekler genellikle normal diyetimizin bir parçası olarak tüketilen yiyeceklere benzer. yoğurt,pro -biotik  içecekler,  vitaminle zenginleştirilmiş ekmek.

Fonksiyonel bir bileşen, belirli sağlık iddialarını haklı çıkaran pozitif etkiler uygulamak için  bedenimizi  hedeflenen bir şekilde etkileyen bir diyet içeriği olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, bu bileşenleri içeren gıdalar (fonksiyonel gıdalar), besin değerlerinin ötesinde sağlığı geliştirici özelliklere sahip olan gıdalardır.

'Fonksiyonel gıdalar' terimi, belirli bir fonksiyonel bileşen etrafında üretilen gıdalardan (örn. Stanoller / sterolle zenginleştirilmiş azaltılmış / az yağlı sürülen ürünler ve probiyotik bakteri içeren süt ürünleri) çok geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor olarak görülebilir. Genellikle büyük ölçüde bulunmayan bir besinle takviye edilmiş günlük yiyecekleri temel olarak hazırlamak (örneğin, ekmeğe veya  kuru  fasulyeye eklenen balık yağlarından elde edilen omega 3 yağ asitleri)

Genellikle fonksiyonel gıdalar hakkında sağlıkla ilgili iddialarda bulunan ve tüketicileri yanıltıcı iddialardan korumak için mevzuat mevcuttur .Bir sağlık iddiası, bir sağlık yararı ile bir gıda kategorisi, bir gıda veya bileşenlerinden biri arasında bir ilişki olduğunu belirten, öneren veya ima eden, gıda üzerinde yapılan önemli  bir iddiadır. Her bir yiyeceğin kendi besin ögelerine  göre değerlendirilmesi önemlidir. Özellikle, ileri sürülen iddiaları desteklemek için sağlam bilimin var olması çok önemlidir. Tipik olarak bu, maddenin emildiğine veya etki alanına ulaştığına dair kanıtları içerecektir; gıdanın tüketiminin insanlarda fizyolojik bir işlevi (örneğin kan basıncı) veya sağlık üzerinde etkisi olduğu bilinen bir biyobelirteci (örneğin kan kolesterolü) faydalı bir şekilde etkilediği ve ideal olarak bu etkinin sağlık durumu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunun bilimsel verileri olmalıdır.

Sağlık üzerinde faydalı bir etki elde etmek için gerekli olan gıdanın tüketim seviyesi önemli bir husustur. Özellikle, normal diyet kalıpları içerisinde fonksiyonel gıda veya içerik maddesinin gerekli alım düzeyine ulaşmak mümkün olmalıdır.

Fonksiyonel besinler sağlık açısından fayda sağlayabilir ancak çeşitli ve dengeli beslenmeye ve sağlıklı bir yaşam tarzına alternatif olarak görülmemelidir. Sağlık ve refahı en üst düzeye çıkarmak için, insanlar sigara içmekten kaçınmaya, bol miktarda fiziksel aktivite yapmaya ve bol miktarda meyve ve sebze içeren çeşitli bir diyete sahip olmaya teşvik edilmelidir. Fonksiyonel besinler sağlık sorunlarına mucizevi bir çözüm sağlamaz ancak sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının bir parçası olarak bazı insanlar için faydalı olabilir.

Sağlık eğitimi bakış açısından, fonksiyonel gıdaların olası bir dezavantajı, gıda grupları arasındaki sınırları (normalde her gruptaki gıdaların sağladığı spesifik besin seçimi ile tanımlanır) gizleyebilmeleridir. Bu, kaçınılmaz olarak basit ve pratik diyet tavsiyelerinin formüle edilme kolaylığını etkiler.  Öte yandan fonksiyonel gıdalar aynı zamanda endüstrinin gıda teknolojisi ve gelişiminde yaptığı ilerlemelere iyi bir örnektir.

İLAÇLAR

Fonksiyonel besinler ve ilaçlar yasal açıdan farklıdır. Gıdalarda, hastalığı  önleme, tedavi etme veya iyileştirme becerisine (tıbbi iddialar) ilişkin iddialara izin verilmez. Ancak hasta kişinin tedavisinde kullanılan ilacın iyileştirme iddiası vardır .Ve tedavi için  ilaç direk önerilir.

SÜPER YİYECEKLER

Süper gıdanın belirli bir tanımı ve bir gıdanın "süper" olup olmadığını test etmenin bir yolu yoktur. Bu terim bazen dergi ve gazetelerde gazeteciler tarafından belirli bir besin maddesi veya diğer biyoaktif maddeler bakımından zengin bir yiyeceği tanımlamak için kullanılır.

GÜÇLENDİRİLMİŞ /ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GIDALAR

Güçlendirilmiş gıdalar, doğal olarak bulunan besin degerlerini artırmak veya işleme sırasında kaybedilen besin maddelerini geri kazanmak için kendilerine eklenen besinlerin bulunduğu gıdalardır. Örneğin, buğdaydan  un yapmak için öğütüldüğünde çıkarıldığı için beyaz ekmeğe kanunen bir dizi vitamin ve mineralin eklenmesi gibi. Bazı işlevsel yiyecekler de takviye edilmiş yiyecekler olarak düşünülebilir  ancak aynı zamanda  bunun tersi de geçerlidir.

Probiyotikler

Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında sağlık açısından fayda sağlayan canlı mikroorganizmalar (çoğunlukla bakteriler) olarak tanımlanır. Probiyotik bakteri içeren yiyecekler binlerce yıldır tüketilmekte ve zamanla sağlığı geliştirme konusunda bir üne kavuşmuştur.

Geleneksel olarak bakteriler, yoğurt ve lahana turşusu gibi fermente gıdaların üretiminde kullanılmıştır. Bununla birlikte, yüzyıllardır kullanılan bakteri türlerinin çoğu bağırsaklarda hayatta kalamamaktadır - bu, sağlık üzerinde herhangi bir yararlı etkinin meydana gelmesi için hayati önem taşımaktadır. Spesifik bakteri suşlarının (özellikle Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri) daha dirençli olduğu ve bağırsaktan kalın bağırsağa geçişte daha fazla hayatta kalabildikleri bulunmuştur. Bu probiyotik bakteri türlerinin çoğu artık gıdalara (örneğin süt ürünleri) eklenmektedir veya kapsüller veya poşetler şeklinde takviyeler olarak mevcuttur.

Ancak bu yolculukta yeterli sayıda bakteri hayatta kaldığında ve kalın bağırsakta sayıca büyüyüp çoğaldığında bağırsak florasının bileşimini etkilemeye başlayabilir. Bu, kalın bağırsakta doğal olarak yaşayan çok sayıda bakterinin adıdır ve bağırsak florasının, sağlığımıza ve refahımıza çeşitli şekillerde katkıda bulunduğu nispeten yakın zamanda kabul edilmiştir. Kalın bağırsakta bulunan bakteri türleri sağlığımızı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilir.

Düzenli bir probiyotik alımının sağlığımızı olumlu yönde etkileyebileceğine dair artan kanıtlar var. Vücudumuz üzerindeki etki biçimleri çok karmaşıktır ve bu nedenle sağlığımız için tüm faydalar tam olarak belirlenmemiştir ve bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Yine de, bazı çalışmalar umut verici sonuçlar vermekte. Probiyotikler, sindirim sağlığını olumlu yönde etkiliyor gibi görünüyor.Yardımcı olması beklenilen probleme uygun probiotigin kullanılması esasıyla...

Özetle, probiyotik içeren yiyecek ve içeceklerin (yoğurtlar ve ilgili ürünler gibi), düzenli olarak tüketilmeleri ve içerdikleri bakterilerin kalın bağırsağa başarıyla ulaşması koşuluyla, günlük diyetimize değerli bir katkı sağlayabileceğine dair zaten bazı kanıtlar bulunmaktadır. . Ancak beslenme araştırmalarında sıklıkla olduğu gibi, bu sağlık etkilerine, özellikle de bu ürünlerin etki ettiği mekanizmalara ilişkin kanıtların gücünü doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Probiyotikler milyonlarca insan tarafından uzun yıllardır güvenle tüketilmektedir. İnsanlarda probiyotiklerin potansiyel sağlık yararlarını araştıran çok sayıda diyet denemesi yapılmıştır ve enfeksiyonlarla bağlantılı herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Bu nedenle, sağlığımız için probiyotiklerin faydaları daha fazla araştırma gerektirebilirken, alımları güvenli olarak kabul edilebilir.

PREBİYOTİKLER

Prebiyotik terimi ilk olarak 1995 yılında kullanılmıştır ve kolondaki spesifik sağlığı geliştirici bakterilerin büyümesini ve / veya aktivitesini seçici olarak uyararak sağlık üzerinde faydalı etkiler sağlayabilen sindirilemeyen bir gıda bileşeni olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, prebiyotikler bağırsak sağlığına faydalı olan belirli bakterilerin bağırsakta büyümesini destekler (örneğin Lactobacillus sp., Bifidobacteria sp. Ve Lactococcus sp.). Ayrıca bağırsak sağlığına potansiyel olarak zararlı olan bakterilerin (örneğin Clostridia ve Escherichia coli gibi toksin üreten bakterilerin) büyümesini de engellerler. Bu, bağırsaklardan kalın bağırsağa geçebilen canlı bakteriler olan probiyotiklerin tam tersidir. Prebiyotiklerin "iyi" bakteri miktarının artmasına yardımcı olarak bağırsakta sağlıklı bir ortamı teşvik ettiği ve bu nedenle potansiyel olarak sağlık yararları olabileceği düşünülmektedir.

Ana prebiyotik türleri frukto-oligosakkaritlerdir, örn. inülin ve oligofruktoz ve lakto-oligosakaritler, ör. laktuloz, galakto-oligosakkaritler ve laktosukroz. Doğal olarak prebiyotik özelliklere sahip maddeler içeren yiyecekler arasında pırasa, hindiba, kuşkonmaz, muz, enginar, sarımsak, soğan, buğday, soya fasulyesi ve yulaf bulunur ve son zamanlarda bazı balların prebiyotik özelliklere sahip olduğu öne sürülmüştür. Bazen prebiyotik özelliklere sahip yiyecekler, yiyeceklere eklenir ve "işlevsel yiyecekler" olarak adlandırılır. Prebiyotik içeren yiyecekler süpermarketlerde bulunabilir ve örneğin bazı peynir ürünlerini, yoğurtları ve yoğurtlu içecekleri, kahvaltılık gevrekleri ve tahıl barları prebiotik  içerir.

Düzenli prebiyotik tüketiminin, mineral emilimine yardımcı olmak (örneğin kalsiyum), bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmek, kan kolesterol seviyelerini düşürmek, kanserin önlenmesinde rol oynamak ve kabızlığı ve irritabl bağırsak sendromunu hafifletmek gibi çok çeşitli potansiyel sağlık yararları olduğu öne sürülmüştür. Bununla birlikte, kanıtların gücü, bu iddiaların bazıları için diğerlerinden daha güçlüdür ve prebiyotik içeren gıdalar normal bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde bu faydalardan bazılarının var olup olmadığını belirlemek için insanlarda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bugüne kadar en umut verici alanlar kalsiyum emilimi ve bağışıklık sistemi etkileridir.

Prebiyotiklerin bağırsaktaki 'iyi' bakteri sayısını artırarak bebeklerde bağırsak florası üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteren giderek artan sayıda kanıtlar vardir.

BİTKİ STANOLLERİ VE STEROLLERİ

Bitkiler genellikle az miktarda yağ içerse de, tohumları nispeten konsantre kaynaklardır. Bitkiden türetilen lipitlerin, bitki stanollerinin ve sterollerinin belirli bir grubuna, özellikle kardiyovasküler hastalıkla ilgili olarak potansiyel yararlı sağlık etkileri belirlenmiştir..

Steroller, hücre zarlarının temel bileşenleridir ve zar akışkanlığını ve geçirgenliğini kontrol etmede anahtar bir role sahiptir. Birçok meyve, sebze, kuruyemiş, tohum ve baklagillerde doğal olarak küçük miktarlarda bulunurlar.

Stanoller kimyasal olarak sterollere benzer. Kabuklu yemişler, tohumlar ve baklagiller gibi benzer kaynaklarda ancak sterollerden daha küçük miktarlarda bulunurlar.

Çözünürlüklerini iyileştirmek için stanoller ve steroller, bitki stanolü ve bitki sterol esterleri üretmek için genellikle bir yağ asidi esteri ile birleştirilir ve bu formda, genellikle gıda ürünlerine eklenir.

Bitki stanollerinin ve bitki sterollerinin yapısı kolesterole çok benzer ve bu nedenle insan bağırsağındaki kolesterol ile rekabet edebilirler. Diyete bitki stanolleri ve sterollerin dahil edilmesinin kolesterol emilimini azalttığı düşünülmektedir (hem diyet tarafından sağlanan hem de karaciğerde üretilen safra asitleri yoluyla safra kesesi yoluyla bağırsağa geçen). Emilmeyen kolesterol, kalın bağırsak yoluyla atılır ve bu, çok daha az kolesterolün kan kaynağına ulaşmasına ve dolayısıyla daha düşük bir kan kolesterol konsantrasyonuna neden olur. Toplam ve LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) kolesterol seviyeleri, HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) konsantrasyonlarını etkilemeden düşürülür. Toplam kolesterolün yaklaşık% 30-60'ı bağırsaktan emilir; ancak bitki stanol ve sterol esterleri mevcut olduğunda kolesterol emilimi yaklaşık% 20'ye düşer. LDL kolesterolün azalması% 6 ila 15 arasındadır. Kan toplamını ve LDL kolesterol düzeylerini düşürmek, koroner kalp hastalığı riskini azaltmada yararlı etkiye sahip olabilir.

EFSA ayrıca, az yağlı yoğurtlar ve peynir, yağ sürülebilir ürünler, mayonez, salata sosu ve diğer süt ürünleri de dahil olmak üzere yoğurt ve süt gibi gıdaların, bitki stanolleri ve sterollerin kolesterol düşürücü etkilerini vücuda ulaştırmak için en uygun yiyecekler olduğu sonucuna varmıştır. . Diğer yiyecekler için ya bilgi eksikti ya da kan kolesterol seviyelerini düşürmede daha az etkili görünüyorlardı.

Bu günlerde, bitki stanol veya sterol esterler ile takviye edilmiş ürünler yaygın olarak bulunmaktadır. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde ve sağlıklı, çeşitli bir diyetin parçası olarak, bitki stanol veya sterol esterleri eklenmiş yiyecekler ve içecekler LDL kolesterol konsantrasyonunda önemli bir düşüş sağlayabilir. Bu nedenle, kan kolesterol seviyelerini düşürmek isteyen bireyler için sağlıklı bir diyete faydalı bir katkı olabilirler.(Omega-3'le zenginleşitirilmiş yiyecekler)

İşte geleneksel fonksiyonel yiyeceklerden bazı örnekler: Meyveler:  kivi, armut, şeftali, elma, portakal, muz. Sebzeler: brokoli, karnabahar, lahana, ıspanak, kabak. Fındık: badem, kaju fıstığı, antep fıstığı, fındık,probiotik yogurt, turşu.

Taylan KümeliCumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler