Kapalı tünele para akmış

Sayıştay TCDD’nin milyonlarca liralık ihalelerinde usüle aykırı uygulamalar saptadı. Rapor, sadece 1. bölümü için 730 milyon dolar harcanan ancak yapımı yarım kalan “Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu Projesi” kapsamındaki Ayaş Tüneli için her yıl 1 milyon 500 bin liralık “bakım-onarım” harcaması yapıldığını da ortaya koydu.

02 Ocak 2015 Cuma, 19:27
Abone Ol google-news

Sayıştay’ın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü raporunda, proje ve ihaleler incelendi. Rapora göre TCDD’nin 2013 yılı faaliyet dönemi 1 milyar 280 milyon lira dönem zararı ile kapandı. Geçmiş yıllar zararı ile birlikte bilanço zararı da 9.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Raporda 1976 yılında yapımına başlanan Ankara-Sincan-Çayırhan- Arifiye üzerinden İstanbul’a ulaşması hedeflenen ancak yarım bırakılarak kaderine terk edilen Arifiye-Sincan Sürat Demiryolu Projesi ayrıca irdelendi. Yarım kalan projenin Çayırhan-Sincan arasındaki 1. bölümü için 730 milyon dolar harcama yapıldığına dikkat çekildi. Ayrıca proje içerisinde bulunan ve yapımı yarım kalan Ayaş Tüneli için de her yıl 1 milyon 500 bin lira bakım onarım masrafı yapılmaya devam edildiği belirtildi. Raporda proje için yapılan harcamaların ve her yıl yapılmakta olan Ayaş Tüneli bakım ve onarım giderlerinin kamunun kaynak kaybına dönüşmesine engel olunması istendi. Projenin yeniden etüt edilmesinde yarar bulunduğu vurgulandı.

 

‘Tasfiye incelenmeli’

Rapora göre Ankara-Sivas hızlı tren demiryolu hattının Yerköy-Sivas kesimi projesi ve yapım işinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet alımı yoluyla hazırlattırılıp TCDD’ye gönderilen proje, yeterli araştırma ve zemin sondaj etütleri yapılmadan hazırlandı. Yaklaşık maliyeti 1.3 milyar TL olarak belirlenerek 840 milyon TL’ye ihale edilen yapım işine ait sözleşme imzalandıktan sonra proje değişikliğine gidildi. Demiryolu hattının
uzunluğu 287.6 km’den 251.3 km’ye düşürüldü. Tünel boyu 10.6 km’den 41.9 km’ye, viyadük boyu 2.7 km’den 11.2 km’ye yükseltildi. 840 milyon liraya ihale edilen işin sözleşme bedeli ile tamamlanamayacağının anlaşılması üzerine tasfiye kararı alındı. Raporda bu konunun da bakanlık
tarafından incelettirilmesi ve gerekirse soruşturulması istendi.

 

Zemin etüdü olmadan ihale

TCDD tarafından 393.2 milyon liraya ihale edilen Bursa-Yenişehir kesimi altyapı işinde de gerekli zemin etütlerinin yapılmadığı belirlendi. Projenin imzalanmasından sonra güzergâh değişikliğine gidildi. Değişikliğin ardından yüklenicinin yaklaşık maliyetlere göre daha yüksek birim fiyat verdiği tünel iş kalemlerinde metraj artışları yapıldı. Sözleşme bedelinin yüzde 96’sı kadar harcama yapıldığı halde, kilometre bazında fiziki gerçekleşme yüzde 13 düzeyinde kaldı. 75 km’lik hattın daha 10 km’si dahi tamamlanamadan sözleşme bedeline ulaşıldı. İş tasfiye sürecine girdi. Sayıştay bakanlık tarafından konuyla ilgili inceleme yapılıp sonucuna göre gerekli idari ve hukuki işlemlerin yürütülmesini istedi.