Kat mülkiyetine geçişte kolaylık

2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL para cezası kaldırılıyor.

16 Haziran 2009 Salı, 18:03
Abone Ol google-news

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, aradan sonra tekrar toplanan TBMM Adalet Komisyonu'nda oyçokluğu ile benimsendi.

CHP'nin muhalif kaldığı tasarıya göre, kat irtifakı, ''kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın'', yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanundaki şartlar uyarınca idarece kat mülkiyetine çevrilecek. Yurttaşa yüklenen mali külfetin ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişikliğe gidiliyor.

Her bağımsız bölümün arsa payı, kat, daire, iş bürosu gibi nevini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış ''noter tasdikli liste'' talep edilmeyecek. Anagayrimenkulün, ''kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numaralarına'' ilişkin bilgileri, mimari proje ile yapı kullanma izin belgesinde yer alacak.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulmasında ''birden çok yapılarda yerleşimleri gösteren vaziyet planı istenmesi'' şartını kaldıran tasarıya göre, bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için, o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının düzenlenen projeyi ve yönetim planını tapu idaresine vermeleri gerekecek. Kat mülkiyetine geçişte, ayrıca yönetim planı istenmeyecek.
 

Kendiliğinden yapılacak

Yapının tamamlanmasından sonra, kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine kendiliğinden (resen) yapılacak.

2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL idari para cezası kaldırılacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine kendiliğinden geçilecek.

28 Kasım 2007'den önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planlarının, bu kanun hükümlerine uyarlanması için yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterli olacak. Mevcut toplu yapı yönetimleri, yönetim planı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürecek. Toplu yapı yöneticisi seçimi, yönetim planının değişimini takip eden 3 ayın içinde yapılacak.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, tasarıya ilişkin eleştirilerini dile getirirken, tasarıyı, ''kes, kopyala, yapıştır'' tasarısı olarak nitelendirdi.