Kıyıları böyle talan etmişler

Maliye’den kıyılardaki talan ilgili “itiraflar” geldi. Sayıştay raporlarına da konu olan kıyılardaki talan ve işgaller, Maliye tarafından da kabul edildi.

26 Kasım 2014 Çarşamba, 05:00
Abone Ol google-news

Maliye, Sayıştay’ın kiraya verilen kıyı alanlarında mevzuata aykırı yapı ve tesisler inşa edildiği, işgaller olduğu, mevzuata aykırı yapıların yıkılamadığı saptamaları hakkında, gerekli işlemlerin yapıldığını, ilgili kurumlara bildirimde bulunulduğunu belirtti.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Maliye Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Sayıştay bakanlık denetim raporunda 17 mevzuata aykırılık saptaması yapmıştı. Bakanlık bu saptamaların birçoğunu doğruladı. Sayıştay’ın tespitleri ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin değerlendirmeleri şöyle:

. Sayıştay, Hazine taşınmazlarının kayıt altına alınabilmesi ve izlenebilmesi amacıyla düzenlenmesi gereken form ve cetvellerin düzenlenmediğine dikkat çekmişti. Şimşek, Sayıştay’ın önerisi doğrultusunda gerekli form ve cetvelleri sistem üzerinden üretilebilir hale getirdiklerini açıkladı.

. Sayıştay, Hazine taşınmazlarının muhasebe kayıtlarına ve mali tablolara doğru yansıtılmadığına dikkat çekmişti. Şimşek, taşınmazların muhasebe kayıtlarına aktarılması işlemlerine başladıklarını bildirdi. 3 milyon taşınmazın yaklaşık 2.9 milyonunun envanter işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

. Sayıştay, Hazine taşınmazlarına ilişkin taksitli satış, kira, irtifak hakkı ve bedelsiz devir işlemlerinin hatalı muhasebeleştirildiğine vurgu yapmıştı. Şimşek, uygulamadan kaynaklanan hataların en aza indirilmesi amacıyla taşra teşkilatını detaylı şekilde bilgilendirdiklerini, eğitim verdiklerini ifade etti.

. Sayıştay protokol ile kiraya verilen kıyı alanlarında mevzuata aykırı yapı ve tesisler bulunduğuna dikkat çekmişti. Şimşek, gerekli işlemlere başlandığını, ilgili birim ve idarelerle yazışmalar yaptıklarını bildirdi.

. Sayıştay, kıyıların üçüncü kişiler tarafından işgal edildiğini, bu alanların tahliye edilmeyerek ecrimisilin bir yönetim biçimine dönüştürüldüğünü, bu yolla işgale süreklilik kazandırıldığını tespit etmişti. Şimşek, tahliyeler için ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yaptıklarını bildirdi.

. Sayıştay, Marmara çevresindeki bazı yolcu araç taşıma iskelelerinin üçüncü kişiler tarafından bedelsiz kullanıldığına dikkat çekmişti. Şimşek, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin kullamında olan iskelelerden ayrı olarak öteden beri İDO AŞ tarafından kullanılan başkaca iskele olup olmadığı konusunda inceleme yaptırıldığını bildirdi.

. Sayıştay kıyılarda gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama taleplerinin yasal bir engel olmamasına karşın Maliye tarafından reddedilmesi nedeniyle söz konusu alanların işgalen kullanıldığını tespit etmişti. Şimşek, mevzuat değişikliği çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

. Sayıştay Kocaeli’nde Hazine taşınmazlarının herhangi bir yetkisi olmayan üçüncü kişiler tarafından kiraya verildiğine dikkat çekmişti. Şimşek, bu taşınmazlardan elde edilen kira bedellerinin tamamının ilgili belediyeden istenildiğini bildirdi.

. Sayıştay yat limanı projelerinde nihai kiracılardan hasılat payı alınmadığına dikkat çekmişti. Şimşek, gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

. Sayıştay, dolgunun söz konusu olmadığı kıyılar için hazırlanan dolgu imar planlarına itiraz edilmemesi nedeniyle kıyılarda yer alan mevzuata aykırı yapıların yıkılamadığına işaret etmişti. Şimşek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Antalya Defterdarlığı’yla yazışmaların devam ettiğini bildirdi.

. Sayıştay park ve yeşil alan olarak kullanılması amacıyla belediyelere verilen taşınmazlardan bazılarının terk amacına aykırı olarak ticari amaçla kullanıldığına dikkat çekmişti. Şimşek, amaca aykırı kullanılan taşınmazların yeniden Hazine adına tescil işlemlerine başlanıldığını bildirdi.

. Sayıştay, üçüncü kişilerin kullanımına bırakılan Hazine’nin mülkiyetindeki taşınmazların, sözleşmeye aykırı kullanılmasına rağmen sözleşmelerin feshedilmediğine işaret etmişti. Şimşek, Doğuş Üniversitesi ile Mülkiyeliler Birliği lehine tesis edilmiş olan irtifak haklarının iptal ve tapudan terkini için İstanbul Defterdarlığı’na gerekli talimatın verildiğini bildirdi. Şimşek, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’na yönelik inceleme sonucuna göre verilen süre içerisinde sözleşmeye aykırılıkların giderilmemesi halinde üst hakkının iptal ve tapudan terkin edilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Maliye Bakanı Şimşek sunuşunda, 2-B satışları kapsamında yaklaşık 708 bin kişinin satın alma başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Yaklaşık 619 bin hak sahibinden 497 bininin satış işlemlerini tamam     ladıklarını belirten Şimşek, 378 binin üzerinde taşınmazın mülkiyetini hak sahiplerine devrettiklerini söyledi. Şimşek, 2-B satışlarından şimdiye kadar 3,2 milyar lira tahsil ettiklerini bildirdi. Şimşek, 21 Kasım itibarıyla Hazine’ye ait tarım arazilerini satın almak için yaklaşık 134 bin kişinin başvurduğunu belirterek, “Hazine taşınmazlarının yönetiminden Ocak-Ekim 2014 döneminde 2-B taşınmaz satış gelirleri de dahil olmak üzere 2,5 milyar TL gelir elde ettik” dedi. Şimşek, 2003 yılından bugüne kadar 61,2 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirdiklerini de söyledi.