Komisyon, 3 maddede daha uzlaştı

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 3 madde üzerinde mutabakata vardı.

01 Haziran 2012 Cuma, 15:19
Abone Ol google-news

TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanan komisyon, Yazım Komisyonu'nun dün mutabakata vararak önerdiği taslak metni ele aldı.

Kişi Hak ve Hürriyetleri (Özgürlükleri) üst başlığı altında ''Hayat(yaşam) hakkı'', ''İnsanın maddi ve manevi varlığı, bütünlüğü ve korunması'', ''İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı'' başlıklı 3 madde, bazı değişikliklerle benimsendi.

Komisyon toplantısı sonrası yapılan açıklamada, bu maddelerin müzakere edilerek, karara bağlandığı bildirildi.

Kişi Hak ve Hürriyetleri (Özgürlükleri) üst başlığı altında müzakere edilerek, kararlaştırılan maddeler şöyle:

-Hayat(yaşam) Hakkı: Herkes hayat (yaşama) hakkına sahiptir.

Meşru müdafaa ve suçla mücadele esnasında kanunun cevaz verdiği durumlarda, hayat (yaşam) hakkını ortadan kaldıracak ya da tehlikeye düşürecek ölçüde güç kullanımının kesinlikle zorunlu olması hali istisnadır.

-İnsanın maddi ve manevi varlığı, bütünlüğü ve korunması: Herkes, maddi ve manevi varlığını koruma, geliştirme ve buna saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
Tıbbi zorunluluklar ya da kişinin aydınlatılarak rızası esas alınmak şartıyla (koşuluyla) kanunda açıkça belirtilen haller dışında, bilimsel ve tıbbi deneyler dahil, vücut bütünlüğüne dokunulamaz. İnsanın bedeni(Vücut bütünlüğü), organları (ve uzuvları) (doku), onur (şeref) ve haysiyetine aykırı bir şekilde metalaştırılamaz.

-İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı: İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasaktır. Hürriyetlerin (özgürlüklerin) kısıtlanması ve cezaların infazı halleri de dahil olmak üzere hiç kimseye insan onur (şeref) ve haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza verilemez ve muamele yapılamaz.

Yazım Komisyonu, Kişi Hak ve Hürriyetleri (Özgürlükleri) bölümündeki madde yazımı çalışmalarına devam edecek.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, gelecek hafta yazım aşamasındaki müzakerelerini sürdürecek.