Köşk'ün bütçesi arttırıldı: 138.7 milyon TL

Son yıllarda yüksek oranlı artışlarla dikkat çeken Köşk'ün 2012 yılı ödeneği 2011 bütçesine göre yüzde 18.6 artışla 138.7 milyon TL'ye ulaştı.

18 Ekim 2011 Salı, 16:46
Abone Ol google-news

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nden ülkenin güvenlik ve asayişinden sorumlu olan kurum ve bakanlıklara aktarılan kaynak 39 milyar TL'lik düzeyiyle, bütçenin yüzde 11.1'ini oluşturdu. 2012 yılı bütçesinde en fazla ödeneğin ayrıldığı bakanlıklardan biri Milli Savunma Bakanlığı oldu. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi 2011 yılı bütçesine göre yüzde 7.4 artışla 2012'de 18 milyar 230 milyon TL düzeyine yükseldi.

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre 2012 mali yılı genel bütçe ödenekleri toplamı (Hazine yardımları ve gelirden ayrılan pay hariç) 350 milyar 898 milyon 318 bin TL olarak belirlendi. 2012 yılında bütçeden aslan payını 88 milyar 523 milyon 596 bin TL ile Maliye Bakanlığı aldı. Maliye Bakanlığı'nın bütçesi 2011 yılı bütçesine göre yüzde 22.6 oranında artış gösterdi. Maliye'nin bütçe büyüklüğü, toplam bütçenin yüzde 25.2'sini oluşturdu. Maliye Bakanlığı'nı Hazine Müsteşarlığı bütçesi izledi. 2011 yılında 59 milyar 816 milyon TL gelirin öngörüldüğü Hazine bütçesi 2012 yılında yüzde 8.2 artışla 64 milyar 705 milyon TL düzeyinde belirlendi. Hazine'nin toplam bütçe içindeki payı 18.4 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 2011 yılına göre yüzde 14.8 artışla 39 milyar 169 milyon TL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi yüzde 12 gerileyerek 31 milyar 552 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı 2012 bütçesinden yüzde 11.2, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı yüzde 9 pay aldı. Ulaştırma Bakanlığı'na 2012 yılında bütçeden aktarılacak ödenek 2011 yılı bütçesine göre yüzde 36.5 artışla 8 milyar 904 milyon TL olurken, toplam bütçe içindeki payı yüzde 2.5 oldu.

En büyük bütçeli bakanlıklardan biri de Milli Savunma

2012 yılı bütçesinde en fazla ödeneğin ayrıldığı bakanlıklardan biri de Milli Savunma Bakanlığı oldu. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi 2011 yılına göre yüzde 7.4 artışla 2012 yılında 18 milyar 230 milyon TL düzeyine yükseldi. Bakanlık, toplam bütçe ödeneğinin yüzde 5.2'sini oluşturdu. 2012 bütçesinde Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bütçesi yüzde 30.4 artışla 19 milyon 123 bin TL düzeyinde gerçekleşirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ödeneği yüzde 14.6 artışla 12 milyar 119 milyon TL'ye çıkarıldı. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın payı binde 1 düzeyinde kalırken, Emniyet Genel Müdürlüğü yüzde 3.5 oldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın ödeneği yüzde 7.6 artışla 4 milyar 914 milyon TL olurken, İçişleri Bakanlığı'nın ödeneği yüzde 14.8 artışla 2 milyar 585 milyon TL düzeyinde öngörüldü. Jandarmanın toplam bütçe ödeneği içindeki payı yüzde 1.4, İçişleri Bakanlığı'nın binde 7 düzeyinde gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçesi yüzde 18.9 artışla 375 milyon 997 bin TL oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı yüzde 12.8 artışla 750 milyon 942 bin TL düzeyinde gerçekleşirken, Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği yüzde 5.4 artışla 14 milyon 376 bin TL'ye yükseldi.

Yeniden yapılandırılan bakanlıkların bütçesi arttı

61. Hükümetle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlıklarda bütçe artışı dikkat çekti. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın da bünyesine alındığı Ekonomi Bakanlığı'nın 2012 yılı ödeneği 2011'e kıyasla yüzde 62.3 artışla 1 milyar 280 milyon TL'ye yükseldi. 2011'de Dış Ticaret Müsteşarlığı'na 788.7 milyon TL ödenek öngörülmüştü. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kaldırılıp, yerine kurulan Kalkınma Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 7.6 artışla 1 milyar 68 milyon TL'ye ulaştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 12.2 artışla 1 milyar 846 milyon TL'ye yükseldi. Yeni kurulan Avrupa Birliği Bakanlığı'nın bütçe ödeneği 151.2 milyon TL olarak belirlendi. 2011 yılı bütçesinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine ayrılan ödenek 30.3 milyon TL düzeyindeydi. Bakanlığın oluşturulmasıyla, bütçe artışı yüzde 398.2'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçesi 8 milyar 842 milyon TL olarak belirlendi. 2011 yılı bütçesinde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 3 milyar 279.5 milyon TL ödenek ayrılmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi 4.5 milyar TL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi 2011 yılına göre yüzde 211.7 artışla 2 milyar 236 milyon TL oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi yüzde 24.8 artarak 10 milyar 485 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren, kabinenin yeniden yapılandırılması sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dönüştürülen icracı bakanlığın bütçesi yüzde 700.4 artarak 4 milyar 469 milyon TL oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dönüştürülen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bütçesi ise yüzde 50.2 gerileyerek, 292.8 milyon TL düzeyinde belirlendi.

Diyanet'in ödeneği yüzde 20 arttı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ödeneği de yüzde 22.4 artışla 3 milyar 891 milyon TL'ye çıkarıldı. Diyanetin bütçeden aldığı pay yüzde 1.1 oldu. Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçelerinin toplamı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçe büyüklüğünün ancak bir miktar üzerine çıkabildi.

2012 yılı bütçesinde Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ödeneği 35.5 milyon TL olarak belirlendi. Danıştay'ın bütçesi 2012 yılında 2011 bütçesine göre yüzde 30.1 gerileyerek 70.7 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Yargıtay'ın bütçesi 2012 yılında yüzde 35 artışla 103 milyon TL seviyesine, Sayıştay'ın bütçesi yüzde 10.3 artışla 142 milyon TL seviyesine ulaştı. Anayasa Mahkemesi'nin payı ise yüzde 51.4 artarak 25 milyon TL oldu.

TÜİK ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri 2011'e göre azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bütçesi 2011 yılına göre yüzde 28.4 azalışla 184.4 milyon TL düzeyine geriledi. Sağlık Bakanlığı'nın ödeneği 2012 yılında yüzde 16.7 oranında gerileyerek 14 milyar 358 milyon TL oldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi yüzde 18.6 arttı

2012 yılında Başbakanlığın bütçesi 861.8 milyon TL olarak öngörüldü. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2011 yılına göre yüzde 18 artarak, 138.7 milyon TL oldu. Son yıllarda artış gösteren Cumhurbaşkanlığı bütçesinin detaylarına bakıldığında, 2012 yılında ayrılan ödeneğin 44.3 milyon TL'sinin mal ve hizmet alım giderlerine, 52.4 milyon TL'sinin sermaye giderlerine, 36.7 milyon TL'sinin personel giderlerine aktarılacağı görüldü. Bu arada Cumhurbaşkanlığı'nın 2011 yılı bütçesi, 2010 yılına göre yüzde 61.2 artışla 116.9 milyon TL düzeyinde belirlenmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi ise yüzde 27 artarak 651.3 milyon TL oldu.