"Maden işçisi rödovansçıyla başbaşa bırakıldı"

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Maden Yasası'nda yer alan ve "Madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili idari, mali ve hukuki sorumlulukların rödovansçıya ait" olacağını düzenleyen hükme tepki gösterdi.

10 Haziran 2010 Perşembe, 11:51
Abone Ol google-news

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Maden Yasası'nda yer alan ve "Madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili idari, mali ve hukuki sorumlulukların rödovansçıya ait" olacağını düzenleyen hükme tepki gösterdi. Köktürk "Devletin İş Kanunu'ndan doğan sorumluluklarından sıyrılarak, maden emekçilerini rödovans sahipleriyle baş başa bırakması, iş hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmaz" dedi.

Köktürk, Maden Yasası'nın dün gece Meclis'te geç saatlerde yasalaştığını hatırlatarak yasanın 17'nci maddesinde yer alan hükme tepki gösterdi. Köktürk, tasarının görüşmeleri sırasında "Maden ruhsat sahiplerinin ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans sözleşmelerinde bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili idari, mali ve hukuki sorumlulukların rödovansçıya ait" olacağını düzenleyen hükmün değiştirilmesi için önerge verdiğini ancak kabul edilmediğini söyledi.

Düzenlemenin iş hukukunun temel prensipleriyle çatıştığını ifade eden Köktürk şunları söyledi:
"Bu düzenlemeyle üst işveren olan ruhsat sahipleri, özellikle devletin elinde olan maden ocakları düşünüldüğünde, ruhsat sahipleri ve devlet sorumluluk alanı dışına çıkarılmaktadır. Çalışanların, iş kazalarında, meslek hastalıklarında yaşamını yitiren veya hastalananların özel sektördeki rödovans sahipleriyle baş başa bırakılmasını doğuran bir düzenlemedir. Özel sektörde açılan iş kazası ve tazminat davalarında çoğu zaman özel sektörün mal varlığını bulmak veya tahsil etmek, tazmin etmek mümkün değildir. Devletin, ruhsat sahiplerini üst işveren olarak sorumluluk dışına taşıması, işçiyi, korumasız olan çok ağır şartlarda çalışan maden emekçilerini özel sektör temsilcileriyle baş başa bırakması hukuk devleti ilkeleriyle, sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, iş hukukunun en temel prensipleriyle de bağdaşmamaktadır. Özelikle iş kazaları ölümlerinin meydana geldiği içinden geçtiğimiz süreçte, aslında bu konuya çok daha hassasiyetle yaklaşılması gerekirken, madenlerde çalışan emekçilerimizin haklarını koruyan, gözeten düzenlemeler getirilmesi gerekirken sanki bu kazalar hiç yaşanmamış gibi, hiç olmamış gibi, tam tersine bir düzenlemeyle, bu olayların hemen akabinde, sıcağı sıcağına Meclis'te böyle bir düzenlemeyi yapmak hem akıl hem vicdan hem de hukuki ilkelerle bağdaşmaz."