Mahkemeden emsal karar

Trabzon'da bir sağlık ocağında görev yapan sağlık memurunun yeşil kart bürosuna geçici olarak görevlendirilmesi işlemini mahkeme durdurdu. Trabzon İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, geçici görevlendirilmelerde kamu hizmetlerinin yürütülmesinin amaç edinilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

06 Ağustos 2009 Perşembe, 07:56
Abone Ol google-news

Trabzon'da bir sağlık ocağında görev yapan sağlık memurunun yeşil kart bürosuna geçici olarak görevlendirilmesi işlemini mahkeme durdurdu.  Trabzon İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, geçici görevlendirilmelerde kamu hizmetlerinin yürütülmesinin amaç edinilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, "Kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak veya cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır" denildi.

Kararda geçici görevlendirmenin mahallinde söz konusu kamu hizmetinin yerine getirilmesinin mümkün olmaması gibi koşulların mevcut olması halinde hukuka uygun olacağına vurgu yapıldı.
 

Süre belirtilmeli

Mahkeme kararında işlemin geçici görevlendirme olmasına rağmen süre sınırlaması getirilmediği ifade edilerek geçici görevlendirmenin süre bakımından sınırlandırılmaması nedeniyle davacının süre belirtilmeden geçici görevlendirilmesinin hukuka uyarlılığın bulunmadığı ifade edildi.

Kararda "Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.
 

Kahveci'nin değerlendirmesi

Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci keyfi geçici görevlendirmelerle sağlık çalışanlarının gereği gibi hizmet vermelerinin engellediğini ifade ederek, "İdarecilerin keyfi tutumları ile yeşil kart bürolarına geçici görevlendirmeler yapılıyor. Bu görevlendirmeler sonucunda sağlık çalışanlarının asıl işini yapması da engelleniyor. Süresi belirtilmediği için çalışanların bu görevlerden ne zaman dönecekleri de belirsiz kalıyor. Mahkeme verdiği kararda geçici görevlendirmelerin cezalandırma sistemi gibi kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerek kamu yararı gözetilmesini istemiştir. Bu kararın emsal bir karar olarak algılanarak geçici görevlendirmeler yapılırken kıstasların gözetilmesini istiyoruz" dedi.