Marmara için büyük tehlike

Marmara Denizi, Tuna nehri üzerinden gelen atıklarla ve çevresindeki sanayi atıklarıyla kirlendiği yetmiyormuş gibi, şimdi de bor atıkları tehlikesiyle karşı karşıya. Bandırma’da deniz kıyısına yakın bir bölgede yıllardır depolanan bor atıklarının, denize akma tehlikesinin olduğu ortaya çıktı

22 Nisan 2014 Salı, 10:59
Abone Ol google-news

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bor işletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan katı atıkların depolandığı, Bandırma Ağıldere Atık Barajı’nın yarattığı riskin tespit edilmesi için ihale açtı. 'Bandırma Ağıldere Atık Barajı Etüdü' adıyla açılan ve 26 Mart 2014 tarihinde yapılan ihale sonuçlandı. 'Belli İstekliler Arasında' yöntemiyle yapılan ihale sonucu 18 Nisan 2014 tarihinde yayımlandı. 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi, merkezi Ankara’da bulunan Ce-Harita Petrol Yapı Müh.İnş.Gıda Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şirketi kazandı. Ce-Harita, 1 milyon 300 bin TL’ye üstlendiği işle ilgili yapacağı çalışmaları 7 Aralık 2015’e kadar tamamlayacak.

‘ATIKLAR DENİZE ULAŞACAK’
Bor maden işletmesi sonucu çıkan katı atıklar günümüze kadar, 1995 yılında devreye alınan Bandırma Ağıldere Atık Barajı’nda depolandı. Bandırma Limanı’nın yaklaşık 3 kilometre doğusunda ve kıyıya oldukça yakın bulunan Ağıldere Atık Barajı şimdi Marmara Denizi için büyük bir risk oluşturmaya başladı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, ihale teknik şartnamesinde mevcut durum şöyle tanımlandı: “Ağıldere Atık Barajı'nın şev stabilitesinin bozulması ve heyelan oluşması durumunda heyelanın şiddetine bağlı olarak baraj rezervuarı içine sürüklenen katı atıklar, baraj seddinin yıkılmasına sebep olabilecek veya settin üzerinden taşarak Marmara Denizi'ne ulaşabilecektir. Bu durum, istenilmeyen çevresel etkilere yol açabilecektir. Yapılacak araştırma sonucunda hazırlanacak uygulama projelerine göre alınacak önlemlerle hem şev stabilitesi sağlanacak hem de tabii afet durumunda atık baraj setinin yıkılmasının veya taşmanın önüne geçilecektir.”

 ‘TEREDDÜTLER OLUŞTU’
2008 yılı başından itibaren katı atıkların, kamyonlarla taşınarak barajın bulunduğu vadinin yamaçlarına düzenli olarak depolanmaya başlandığı, depolanan bu malzemenin yerinde sağlam durup durmayacağı konusunda tereddütler oluştuğu vurgulanan şartnamede tehlikeye şu ifadelerle dikkat çekildi: “Depolanan katı atık malzemenin stabil (sağlam) durup durmayacağı konusunda tereddütler hasıl olmuştur. Tumba (atık malzeme) yüksekliği arttıkça, menfi vedi eğimi ve tabanda biriken basıncın yanı sıra, sel deprem, yağış gibi doğal olaylarla atık şev stabilitesinin bozulabileceği ve heyelanların meydana getirebileceği risk nedeniyle, söz konusu sahanın heyelan risklerinin etüt ettirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. (Yurt Gazetesi/Mehmet Demirkaya)