Merkez Bankası'ndan 1 Mayıs açıklaması

Merkez Bankası, resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs'ta banka bünyesindeki piyasaların çalışmayacağını, ancak piyasanın likidite ihtiyacının önceki günlerde sağlanacağını bildirdi.

27 Nisan 2009 Pazartesi, 15:03
Abone Ol google-news

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 27 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile 1 Mayıs'ın ''Emek ve Dayanışma Günü'' tatili olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu Kanun ile 1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemlerin yürütüleceği ve kamu kurum ve kuruluşlarının bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacağının hüküm altına alındığı ifade edildi.

Bu çerçevede, söz konusu tarihte kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirmek zorunda oldukları işlemler nedeniyle yapılması gerekebilecek bankacılık işlemleri bulunabileceği dikkate alındığı belirtilen açıklamada, Merkez Bankası görev alanına giren hususlarla ilgili olarak herhangi bir aksama yaşanmaması için 1 Mayıs 2009 tarihinde Banka nezdinde yeterli personel bulundurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, 1 Mayıs'ta Merkez Bankası'nın çalışma esasları şöyle belirlendi:
''Elektronik Fon Transfer Sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi faaliyetlerine devam edeceğinden katılımcıların EFT-EMKT Sistemi İşletim Kuralları'nın 15-17. maddeleri çerçevesinde gerekli önlemleri almaları beklenmektedir. Kasa hareketi gerektirecek işlemler için Merkez Bankası şubeleri de açık olacaktır.
Merkez Bankası bünyesindeki piyasalar çalışmayacak, ancak piyasanın likidite ihtiyacı önceki günlerde sağlanacaktır.

Çek takası yapılmayacak, 30 Nisan 2009 gününe ait çek takası bakiyeleri 4 Mayıs 2009 tarihinde tesviye edilecektir.

17 Nisan 2009 tarihli zorunlu karşılık cetvellerine ilişkin olarak bloke olarak tutulacak zorunlu karşılıklar 'Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatı'nın 4. maddesi gereğince 4 Mayıs 2009 tarihinde yerine getirilecektir. Bir sonraki döneme ilişkin zorunlu karşılık yükümlülükleri ise 30 Nisan 2009 itibariyle hesaplanacaktır.''