Mıknatıs-Ses: Rezonans ve Sanatın Politikası

Nermin Saybaşılı’nın kaleme aldığı, duyup dinlenen seslerin ve imgelerin rezonansını taşıyan Mıknatıs-Ses: Rezonans ve Sanatın Politikası spiral bir şekilde gelişiyor ve öyle sonlanıyor. Kitap, “Bu yankının vaadi olan ses/sizlik olmasa, kendi iç sesimi ve diğer sesleri dinleyecek gücü bulamazdım” diyen Saybaşılı’nın onulmaz ses/sizlik arayışının bir yankısı.

19 Mayıs 2020 Salı, 16:03
Abone Ol google-news

“Zerreler halinde yayılan ses bir yandan ani ve yaygındır, diğer yandan deniz kabuklarının helezonlarına yerleşmişçesine derin ve sakin. Anlam arayışı ise süreklidir. Ta ki kuşların seslerini ve kanat çırpışlarını duyacağımız kristalleşmiş bir sese, özgürlüğün baki olacağı kristalleşmiş bir sessizliğe değin.”

Ses yazıyı ve anlamı nereye götürür? Eleştirel düşünce ne kadar titreşim, ne kadar rezonans taşır? Her metin imge ve sözden meydana geldiğine göre ses tınlar, anlam çınlar mı? Bir anlam arayışının taşıyıcısı olan ‘mıknatıs-ses’ son kertede yaşamanın gücüne ve yüküne işaret ediyor: Nefes ile düşünce arasındaki ilişki, yaşamı sürdürmek ile bilgi üretmek arasındaki devinim süreklidir. Spiral bir formdur ses.

Duyup dinlenen seslerin ve imgelerin rezonansını taşıyan bu kitap da spiral bir şekilde gelişiyor ve öyle sonlanıyor.

“Bu yankının vaadi olan ses/sizlik olmasa, kendi iç sesimi ve diğer sesleri dinleyecek gücü bulamazdım” diyen Nermin Saybaşılı’nın onulmaz ses/sizlik arayışının bir yankısı.

OKUMA PARÇASI İÇİN: https://www.metiskitap.com/catalog/text/235212

İÇİNDEKİLER

Giriş: Kristalleşmiş Ses/Sizlik
Mıknatıs-Ses: Görüşün ve Duyuşun Alanında "Artık-Gösterge"
Sesin Mıknatısı: Dışarının Dışarısı
Ses: Dilde Bir Uçurtma!
Mıknatıs-Ses: Gözmerkezci ve Sözmerkezci Dünyanın
Sınırlarında Bir Rezonans/Dezonans
Ses: Spiral Form

1. Mıknatıs-Kent İstanbul: Ses(sizlik)ten (Gök)Gürültülü Sessizliğe
Gözden Göze, Kulaktan Kulağa: Gezi’nin (Bedensel) Dili
Bir Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var!: Gezi’nin (Beden) Sesleri
Dirençli Rezonanslar
Kristalleşmiş Ses/sizlik
2. Mıknatıs-Ses: Sanatın Akustik Politikası ve Rezonans
Mıknatıs-Ses
Ses Sarmalar
Sahibinin Sesi ve Bir Cızzzzz, Bir Cızırtı
Evsiz Ses
Kalbim Cız Etti! Sirenlerin Şarkısı ve Manyetik Ses Peyzajı
Ses-Nesne: Takır Tukur, Şangır Şungur
3. (İmkânsız) Dil
Bedeni Meçhul, Dili Muamma: "Öteki"nin Dili
ve Sanatın Yaratıcı Ontolojisi
Ses/Nefes ve Söz-Olmayan
Nefes Diyarı: (Sessiz) Çığlık ve Sesin Draması
Belleğin Dili/Dilin Belleği
Sanatın Yabancı Dili, Çatallı Sesi
Yerin Kulağı Varsa Yazının da Sesi Var!
4. Sesin Göçü
Ritimanaliz
"Eşik-Ses": Çalın(a)mayan Piyano
Sesin Koreografisi: İcracısını Bekleyen Piyano
Coğrafyaların Çizgisel ve Döngüsel Ritimleri
Mekânsal Mıknatısla(n)ma: İmgede Atan Nabız
Ses Dalgalanır, Müzik Tınlar!
Ritmik Yineleme, Aritmik Fark
5. Suspus Zaman- Sispus Mekân: Dinlemenin Politikası
Şişşşş... Dinlemenin Politikası
Tınlayan Özne
Çın, Çın, Çın... Kulak Ağrısı
Şişşşşş... Ses Kapanı, Dil Hapishanesi

Mıknatıs-Ses: Rezonans ve Sanatın Politikası / Nermin Saybaşılı / Metis Yayıncılık / 304 s.