Öğrenciler pandemide geriledi

LGS’de başarı geçen yıla göre düştü. Bu durum, hem 4+4+4 sisteminin başarısızlığı hem de salgın önlemlerinin etkisi olarak yorumlanıyor. LGS’de bu yıl 42 kentten 181 öğrenci tam puan aldı. Geçen yıl 66 kentten 565 öğrenci tam puan almıştı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00
Öğrenciler pandemide geriledi
Abone Ol google-news

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, öğrencilerin fen bilimleri testi dışında geçen yıla göre geriye gittiğini gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın raporunda da bu duruma “2019 merkezi sınavda daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamalarının görüldüğü Türkçe, matematik, yabancı dil ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testlerinde 2020 yılında düşüş olmuştur” cümlesiyle dikkat çekildi.

HAZIRLIK HIZLANIRDI

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, salgının sınava girecek öğrencileri derinden etkilediğini vurgulayarak “LGS’ye katılacak öğrencilerin büyük çoğunluğunun sınav süreci hazırlığı hızlandırdığı dönem, okulların ikinci dönemidir. Birçok öğrencimiz, kendini yetersiz ve eksik gördüğü konu ve dersler için ikinci dönemde başta okullardaki yetiştirme kursları olmak üzere, özel dersler de alarak bu açığını kapatma planlaması içinde olmaktadır. Tüm bu olanaklar pandemi yasakları ve tedbirleri nedeniyle yapılamamıştır” dedi. Sınav tarihinin önce temmuz ayına sonra sınava kısa süre kala haziran ayına çekilmesinin de öğrencileri olumsuz etkilediğini belirten Yıldırım, “Sınav salonları ve önlemlerin yetersiz kalacağı endişesi de öğrencileri sınav günü strese sokmuştur. Sınav sırasında ‘Covid-19 bulaşır’ endişesi içinde olan öğrenciler sorulara odaklanma sorunu yaşamıştır” diye konuştu.

EŞİTSİZLİK DERİNLEŞTİ

Eğitim Sen Genel başkanı Feray Aytekin Aydoğan da sınav sonuçları üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Öğrencilerin LGS’de başarı ortalamasının düşüklüğünün en temel nedeni; sınavın öğrencilerin, velilerin, eğitim emekçilerinin kaygılarına ve itirazlarına rağmen salgın döneminde yapılması ve uzaktan eğitim sürecinde yüz yüze eğitimdeki eşitsizliklerin daha da derinleşmesinden kaynaklıdır. Uzaktan eğitim sırasında gerekli cihazlar ve olanaklar devlet tarafından ücretsiz ve yeterli içerikte sağlanmamış, başta yoksul aileler olmak üzere dezavantajlı çocuklar sınava eşitsiz koşullarda hazırlanmak zorunda bırakılmıştır. LGS sonuçları ile ortaya çıkan tablo; her çocuğun istediği okulda eğitim görme hakkının, eğitimde eşitlik ilkesinin esas alınmadığı, seçme ve elemeye dayalı bir sistemin salgın gibi son derece kritik bir dönemden dahi geçerken öğrencilerimize dayatılmasının sonucudur.”

4+4+4’ÜN SONUCU

Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer, “2019’da doğru soru çözme ortalamalarının toplamı 45.17 olurken 2020’nin ortalaması 40.01 oldu. Arada 5.16’lık bir fark var” dedi. Fen bilimleri dışındaki derslerde azımsanmayacak oranda düşüşler yaşandığına dikkat çeken Dinçer, bunun nedenini şöyle açıkladı: “Ortaokul düzeyinde politik arka plan oluşturma adına 2012-13 öğretim yılında getirilen 4+4+4’lük okul türleri yıllarının 8 yılın sonunda yapılan LGS sonuçlarına bakarak başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçlar bize 4 yıllık temel eğitimin yeterli olmadığını gösteriyor. Böyle bir sistemi zorlayarak sürdürme ısrarı, hem çocuklarımıza ve topluma hem ülkeye kaybettirmektedir. Okul türleri yıllarını 6+3+3 olacak şekilde, program içeriklerini ise bilimsel ve demokratik değerlere göre yeniden düzenlemek gerekir.”