OHAL süresince yasaklanan iflas erteleme için hükümetten flaş karar...

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ iflas ertelemeyi kaldıracaklarını söyledi. İflas erteleme OHAL süresince yasaklanmıştı.

30 Ocak 2018 Salı, 11:07
Abone Ol google-news

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini Çankaya Köşkünde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Eylem planını toplamda 8 Bakan ve Bakanlıkların ilgili bürokratları, TOBB ve diğer özel sektör kuruluşları ile son 5 aydır gerçekleştirilen bin saati aşkın çalışma sonucunda oluşturduklarını kaydeden Akdağ, "Böylece eylem planımızda bir kanun değişikliği taslağı da oluştu. 93 maddeden oluşan reform paketinin kanunlar kısmını tamamlayarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk etme aşamasına geldik. 93 maddenin 65’i özellikle İcra-İflas Kanunu ve ayrıca tebligat kanunundaki düzenlemeleri içermektedir. 28 madde ise diğer çeşitli kanunlarda düzenlemeler getiriyor. Reform paketimiz bu kanuni düzenlemeyle de sınırlı değildir. Onlarca ikincil düzenleme hazırladık. Kanunlarla eş zamanlı biçimde Türkiye’de iş yapmayı daha da kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"HEDEFİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİNDE İLK 20’YE YÜKSELTMEKTİR"
Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:
"İki temel hedefimiz var. Birincisi Türkiye’ye yatırım yapan tüm yatırımcılarımızın isini kolaylaştırmak istiyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimiz ilk günden beri Türkiye’ye yatırım yapan, istihdam sağlayan girişimcilerimizin yanında olduk. Kim taş üstüne taş koyduysa başımızın üstüne koyduk, çünkü bunun anlamı daha fazla iş ve gençlerimizin istihdamıdır. Türkiye’de özel sektöre dayalı büyüme modelinin öncüsü her zaman AK Parti hükümetleri oldu. Bugün açıkladığımız reformlar bu adımların yeni bir halkasıdır. Bu paket ile Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan müteşebbislerimize ve yatırımcılarımıza ’iyi ki varsınız’ diyoruz. Onların işini kolaylaştırıyoruz. İkinci temel hedefimiz yabancı yatırımlar için Türkiye’yi çok daha cazip hale getirmektir. AK Parti hükümetleri döneminde yabancı sermaye girişinde birçok rekor kırdık. Bizden önce 2001 yılına kadar 15,1 milyar dolar yabancı sermaye gelmişti. Bizim dönemimizde 191.1 milyar dolar ile Türkiye’ye sınıf atlattık. Şimdi bu reform paketi ile küresel sermayenin bir kez daha dikkatini çekmek istiyoruz. Çünkü, şunu çok iyi biliyoruz. Dünyada sermaye en kolay iş yapabileceği yere gider. Bunun için baktığı temel değerlendirme mekanizmalarından biri de Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksidir. Maalesef son zamanlarda Türkiye aleyhine çeşitli karalama kampanyaları yürütülüyor. 2017 yılındaki büyüme oranlarımız bu karalama kampanyalarının hem asılsız olduğunu gösterdi, hem de sonuç vermediğini ortaya koydu. Şimdi Türkiye’nin yatırım ortamı ve iş yapma kolaylığı açısından ne kadar önemli bir atılım yaptığını cümle aleme ilan edeceğiz. Hedefimiz büyük Türkiye’yi İş Yapma Kolaylığı Endeksinde ilk 20’ye yükseltmektir. Bunu 2 yıllık bir takvim içinde gerçekleştireceğiz. Bu sene 25-30 sıralık büyük bir sıçrama hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu reformdan sonra da devam edecek ve bu yılın sonuna doğru ikinci bir reform paketi ile planladığımız tüm reformları hayata geçireceğiz. Bir G20 ülkesi olan Türkiye’yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere getireceğiz."
Meclise gönderilecek kanun taslağını bu sabah 02.30’da bitirdiklerini kaydeden Akdağ, "Son 5 ayın çalışma ürünleri bunlar. Şubat ayı içerisinde yasaları ve diğer mevzuatı tamamlayıp özellikle TOBB’un önderliğinde piyasada da bilgilendirme çalışmaları, farkındalık çalışmaları yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

"UYGULAMADA ZAMAN ZAMAN KÖTÜ KULLANILMAYA DA AÇIK OLDUĞU ANLAŞILAN İFLAS ERTELEMEYİ KALDIRIYORUZ"
Reform paketinin içeriğini özetleyen Akdağ, "Adalet Bakanlığımızın hazırladığı, hükümetimizin Meclise sevk edeceği yeni bir Kurtarma Anlaşması yapıyoruz. Konkordato diye bilinen ifadenin daha olumlu bir ifade olarak kurtarma anlaşması şeklinde yaygınlaşmasını istiyoruz. En önemli adımlardan birini icra-iflas süreçlerinde atıyoruz. Maalesef Türkiye bu alanda iş yapma kolaylığı açısından 138’inci sırada. Senelerce süren mahkemeler var. En geride kaldığımız ve 30 yıldır kapsamlı bir reform yapamadığımız bu alanda Adalet Bakanlığımız uzun süreden beri çalışmaktaydı. Son 3 ayda çok özverili bir tempoyla kanun taslağını tamamladı. Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz. İflas erteleme ile Konkordato’nun iyi yönlerini alıp bir Kurtarma Anlaşması mantığıyla güzel bir reform kanunu hazırladık. Dünyadaki en iyi örnekleri inceleyerek yeni bir Kurtarma Anlaşması sistemi geliştirdik" ifadelerini kullandı.

“YENİ DÜZENLEME İLE BERABER AZAMİ 23 AY İLE SINIRLANDIRIYORUZ"
Adalet Bakanı Gül’ün önümüzdeki günlerde yeni düzenlemenin detaylarını açıklayacağını söyleyen Akdağ, "İflas erteleme döneminde 6-7 seneye kadar süren süreci, yeni düzenleme ile beraber azami 23 ay ile sınırlandırıyoruz. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade, öncelikle ticari hayatlarına devamlarını esas alıyoruz. Alacaklıları sürece etkin olarak dahil ediyoruz" dedi.
Akdağ, 65 maddelik tasarı taslağıyla İcra ve İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Tebligat Kanunu ve Posta Hizmetleri Kanunu’nun bazı hükümlerinde değişiklikler yapıldığını bildirdi.

"ŞİRKET KURULUŞUNU 7 İŞLEMDEN 1 İŞLEME İNDİRİYORUZ"
Şirket kuruluşların kolaylaştırılmasıyla ilgili Akdağ, şunları kaydetti:
"Ticaret Sicil Müdürlüklerini şirket kuruluşlarında tek durak ofis haline getiriyoruz. Tek noktadan, yarım günde ve hiçbir aracıya ihtiyaç duyulmadan şirket kurulabilecek. Şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme indiriyoruz. Sosyal Güvenlik kaydı, SGK’ya gitmeye gerek kalmadan Ticaret Sicil Müdürlüğünde şirket kuruluşu esnasında elektronik olarak gerçekleşecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı Ticaret Sicil Müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek. Kuruluş aşamasında imza onayı ve defter onayı yalnızca Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25’lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz. Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen yoklama risk bazlı olarak gerçekleştirilecek. Artık her şirkete yoklamaya gidilme uygulaması kaldırılacak. Ticaret sicilden çıkan girişimcimiz yoklama beklemeden işine gücüne başlayabilecek."

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ BU SÜREÇLERİ BİRLEŞTİREREK, İŞLEM SAYISINI 12’DEN 5’E İNDİRDİ"
Akdağ, inşaat izinlerinin kolaylaştırılması konusunda, "İnşaat izinleri sürecinde toplamda 18 işlem bulunmaktaydı. Bunların 12’si belediyelerin çeşitli birimlerindeki işleri kapsıyor. İçişleri Bakanlığımız bu süreçleri birleştirerek, işlem sayısını 12’den 5’e indirdi. Belediye dışında kalan 6 işlemin 5’ini ise elektronik ortama aktardık. Şantiye için işyeri kaydı otomatik olarak oluşturulacak. ’SGK-vergi borcu yoktur’ yazıları, elektronik ortamda belediyelere aktarılacak. Cins tahsisi, iskan izni alındıktan sonra otomatik olarak gerçekleştirilecek. Sonuçta, 18 işlem, 6’ya inmiş oldu. Ayrıca Yapı Denetim Kanun’unda gerçekleştirilen değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı 18’den 1’e düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İFLASTAN KURTARMA ANLAŞMASI TALEP EDEBİLMEK İÇİN BORCA BATIK HALE GELME ŞARTI ARANMAYACAK"
Kurtarma anlaşmasının iflas ertelemeden farkının ne olacağı sorusu üzerine Akdağ, "İflastan kurtarma anlaşması talep edebilmek için borca batık hale gelme şartı aranmayacak. Borçlarını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya yakın bir gelecekte ödeme güçlüğü yaşayabilecek olan borçlular bu anlaşmayı talep edebilecekler. Tasarıyı bugün meclise sevk ediyoruz" açıklamasında bulundu.