Pazartesi dünyada 7 milyar kişi olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus fonu verilerine göre, 31 Ekim 2011 tarihinde dünya nüfusu 7 milyar kişiye ulaşacak.

29 Ekim 2011 Cumartesi, 09:32
Abone Ol google-news

 Dünya nüfusunun yüzde 50'si günümüzde kentlerde yaşarken, önümüzdeki dönemde iklim değişikliğindeki hızlanma ve kaynakların tükenmesi ile kentlere göç hızlanacak.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun iklim değişikliği ve dünya nüfusuna ilişkin açıkladığı verilere göre, iklim değişikliği günümüzde tüm dünya nüfusunu ilgilendiren en önemli sorun olacak. İklim değişikliği sadece iklimlerde gözle görülen değişiklikler değil, dünyanın ekolojik sisteminin hızla bozulması, kaynakların tükenmesi, bazı türlerin evrimleşirken bazı türlerin tamamen yok olması anlamı taşıyor. Bu değişimler, nüfusu hızla büyüyen dünyanın, 2030 yılından itibaren nüfus artışı ve kaynak yetersizliğiyle ilgili farklı konulara çözüm arayacağını gösteriyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre 31 Ekim 2011 pazartesi tarihinde dünya nüfusu 7 milyara ulaşacak. Söz konusu dünya nüfusunun yüzde 50'si günümüzde kentlerde yaşarken, Türkiye'de kentlerde yaşayan nüfus oranı, kırsal bölgelere göre yüzde 80.

2050'de 10 milyar kişi

BM'nin verilerine göre, 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar kişi olacak. Bu artışın da gıda güvenliği, su ve diğer doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından büyük tehdit oluşturması öngörülüyor. Bu nüfusun 6.4 milyarının şehirlerde yaşayacak olması da şehirler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Bununla birlikte iklim değişikliğinin sonucunda etkileri daha da artarak hissedilen seller, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve deniz suyu seviyesindeki yükselmeler, nüfus artışı ile birlikte önümüzdeki yıllarda insanoğlu için varolmayla ilgili daha ciddi sorunları beraberinde getirecek. Yaşanabilir, sağlıklı, iklim değişikliğinin etkilerine dayanıklı şehirlerin kurulması günümüzün en öncelikli konusu olacak. Ekonominin can damarı olan şehirler ve buralardan sağlanan hizmetlerin devamlılığı, küresel ekonominin sürdürülebilirliği ve ülkelerin rekabet gücünün koruması için en önemli çözüm kaynaklarından biri olarak gösteriliyor.

Verilere göre, 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 85'i az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayacak. Eğer dengeli bir gelir dağılımı hedefi ile düşük karbonlu kalkınma modeline geçiş sağlanmaz ise dünya kaynaklarının hızla artan dünya nüfusunu kaldırabilmesi mümkün olmayacak. Bunun en önemli sebebi özellikle Çin ve Hindistan olmak üzere, benzeri ülkelerde yükselen orta sınıf tüketiminin artması, doğal kaynakların beklenenden çok daha hızlı ve erken tüketilmesi olacak. Bu durum özellikle de şehirlerin bir an önce gerekli tedbirleri almasını ve eyleme geçmesini gerektiriyor. Hızla gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'nin şehirleri de bu değişimin bir parçası olmak hızla önlem almak durumunda.