Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Aralık 2018 Salı, 07:12
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti KDV hariç 15 lira olarak belirlendi.

Bu yayın ücretinin günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için KDV hariç 45 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Karara göre, resmi ilanların yayın ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle hesaplanacak.

Resmi ilan başlıklarının ilan metinleri ile orantılı olması için ilan metni başlık dahil 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilan başlıklarının en fazla 24 punto, 100 ve 200 sütun-santim arasındakilerin en fazla 20 punto, 50 ve 100 sütun-santim arasındakilerin 16 punto, 50 sütun-santimin altındakilerin ise en fazla 14 punto olması zorunlu olacak.

İlan metinlerinin dizgisinde "Arial" yazı karakteri kullanılması şartı aranırken, günlük fiili satışı 50 bin adetten az olmayan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakterinin 9 punto olması, 5 santimetrelik kısımda en az 14 satır yazı bulunması, tek sütun genişliğinin ise 32 milimetre olması gerekiyor.

Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin ise yazı karakterinin 10 punto olması, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunması, tek sütun genişliğinin 37 milimetre olması istenirken, sütun aralarındaki boşluklar 3 milimetre olarak hesaplamaya dahil edilecek.

Anılan resmi ilanların yayın öncesindeki dizgi tertip işlemlerinin ilan başlığı ile ilan metni arasının 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime aralarının ise bir boşluk karakteri olacak şekilde yapılması gerekecek.

Daha büyük puntolu harflerle veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilanların bedelleri belirlenen ölçüler çerçevesinde hesaplanacak.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal ödeyecek.

Söz konusu ilan tarifesi Resmi Gazete'de yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girecek.

Söz konusu resmi ilan fiyatlarının tespit edilmesine Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulunun teklifi üzerine karar verildi.