Sahil şeridine inşaat için MEGM'den izin gerekiyor

Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile alâkalı olarak, önce Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden araştırma izni alınacak, daha sonra ise inşaat izni için yapılacak yatırımın teklif dosyası Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

04 Eylül 2010 Cumartesi, 09:39
Abone Ol google-news

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapılması planlanan inşaat için ön izin MEGM'den alınacak. Sahilde inşaat yapabilmek için yapılan başvuru öncesi, fizibilite raporu ve modelleme raporu hazırlanmasına gerek olmadığına dair yatırımcı tarafından Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nden (DUGM) görüş alınması halinde kişi, başvuruda istenilen bir çok rapordan muaf tutulacak.
 

Teklif dosyası 15 günde onaylanabilecek

Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nce, yatırımcı tarafından hazırlanan yatırım teklif dosyası 15 gün içerisinde incelenecek. Yatırım teklif dosyasında eksiklik veya düzeltilmesi gereken hususların bulunması halinde, yatırım teklif dosyası eksiklikler tamamlanmak veya düzeltilmek üzere bu süre içerisinde ilgilisine iade edilecek. Teklif dosyası Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nce kabul edilirse müdürlük, teklif dosyasını Bakanlığa gönderilecek. Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yatırım teklif dosyasını 15 gün içerisinde inceleyecek olan Bakanlık, uygun görmesi hâlinde yatırım teklif dosyasını kurum ve kuruluşların görüşlerine sunacak.

Bakanlık, yatırım yapılacak alana ilişkin olarak hazırlanan yatırım teklif dosyasını ve teklif planını, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde 15 gün içerisinde inceledikten sonra onaylanmak üzere, Bakan onayına sunulacak. Teklife konu yatırımın, içerik yönünden tamamlayıcısı niteliğinde olan ve kıyı kenar çizgisinin kara tarafında bulunan bölümleri var ise, bu alanlar, planlamaya dahil edilecek ve teklifin bütünlüğünün ve işleyişinin kolaylaştırılması maksadıyla onaylama yapılacak. Onaylanan planların ilan ve askı işlemleri Valilik ve Belediyesi tarafından yerine getirilecek.
 

Daha önce verilen teklifler müracaatın yapıldığı tarihteki mevzuata göre sonuçlanacak

Tebliğ hükümleri, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'ne veya Bakanlığa gönderilen imar planı teklifleri ile ihalesi yapılmış olan kamu yatırımlarına ilişkin teklifler hakkında uygulanmayacak. Söz konusu imar planı teklifleri müracaatın yapıldığı tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılacak. Ancak, daha sonra bu imar planlarında ilave, değişiklik ve revizyon yapılması halinde bu Tebliğ hükümlerine uyulacak.