SBS'de ''ek puan'' uygulamasına yürütmeyi durdurma

Danıştay 8. Dairesi, uluslararası bilim olimpiyatlarında, proje yarışmalarında, spor, kültür ve güzel sanatlarla ilgili uluslararası yarışmalarda elemelerden geçerek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) ''ek puan'' verilmesini öngören Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi'nin ilgili maddesinin yürütmesini durdurdu.

15 Haziran 2010 Salı, 14:55
Abone Ol google-news

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi'nde Nisan ayında yapılan değişiklikle, SBS'ye gireceklerden, uluslararası bilim olimpiyatlarında, proje yarışmalarında, spor, kültür ve güzel sanatlarla ilgili uluslararası yarışmalarda elemelerden geçerek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere ''ek puan'' verme uygulaması başlatılmıştı.

Bazı öğrenci velileri, ''sınava günler kala'' yapılan değişikliğin ''tüm öğrencilere yönelik olarak uygulanmaması nedeniyle imkan ve fırsat eşitliği ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek'' söz konusu düzenlemenin iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, söz konusu davayı görüştü. Daire, uluslararası bilim olimpiyatlarında, proje yarışmalarında, spor, kültür ve güzel sanatlarla ilgili uluslararası yarışmalarda elemelerden geçerek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) ''ek puan'' verilmesini öngören Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi'nin ilgili maddesinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Daire'nin gerekçesinde, yarışmalara katılmayarak zamanını SBS için kullanan öğrencilerin sağlanan bu hukuki avantajdan yararlanmasının engellendiği ve bunun ''fırsat eşitliğine'' aykırı olarak, Anayasa ve MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu kaydedildi.

Dava konusu yönerge hükmünün ''öğrencileri özendirerek, eğitimin kalitesini arttırmayı amaçladığının tartışmasız olduğu'' ifade edilen kararda, ''Yönerge değişikliğinin 2010 yılı Nisan Ayı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği, yayımından bir ay sonra 5-6-13 Haziran 2010 tarihlerinde yapılacak sınavlarda da uygulanacağı, başka bir anlatımla 2010 yılında sınava girecek öğrencilere önceden duyurulmaması nedeniyle söz konusu yarışmaların Seviye Belirleme Sınavı'na bir katkısı olamayacağı kuşkudan uzaktır'' denildi.

Daire, söz konusu yönerge hükümlerinin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.