Seçime 4 gün kaldı

29 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Seçimlerde TC kimlik numarası bulunmayanlar oy kullanamazken, hamileler, hastalar ve engelliler bekletilmeden oy kullanabilecek. İşte seçimlerle ilgili önemli ayrıntılar...

25 Mart 2009 Çarşamba, 11:06
Abone Ol google-news

Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 29 Mart Pazar günü sandığa gidecek.

29 Mart'ta 48 milyon 6 bin 650 seçmen, 177 bin 50 sandıkta oy kullanacak. Büyükşehirde oturan seçmenler, il genel meclisi üyeliği, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı için oy kullanacak.

İl, ilçe ve beldelerde oturanlar il genel meclisi, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve muhtarlıklar için, köylerde ikamet eden yurttaşlar ise sadece il genel meclisi ve muhtar seçimleri için sandığa gidecek.

Adaylar arasından, 16 büyükşehir belediye başkanı, 65 il belediye başkanı, 892 ilçe belediye başkanı, bin 974 belde belediye başkanı ile 52 bin 765 mahalle ve köy muhtarı seçilecek.
Seçimlerde ayrıca, il genel meclisi için 3 bin 284, belediye meclis üyesi (ilçe ve belde) 33 bin 868 kişi belirlenecek.


Oy verme cezaevlerinde 08.00'de başlayacak

Seçmen oyunu, belediye, il genel meclisi, köy ve mahalle seçimleri için ayrı ayrı belirlenmiş sandıklarda kullanacak.

Onaylı sandık seçmen listesinde ve tutuklu sandık seçmen listesinde yazılı her seçmen, oy verme yetkisine sahip olacak. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak.

Her seçmen, hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise ancak o sandıkta oy verebilecek.
Oy verme günü, YSK'ce belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmen varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini toplayıp tespit ettikten sonra, sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevinde oy verme saat 08.00'de başlayacak ve YSK'nin o yer için belirlediği bitiş saatinde sona erecek. Buralarda diğer hükümler aynen uygulanacak.
 

Oy verirken

Oy verme günü sandık başına gelen seçmen, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sırayla birer birer alınacak. Hamileler, hastalar ve engelliler bekletilmeden, oylarını verecek. Yaşlılar ile engellilere yardım edenlerin de öncelikle oy kullanmalarına izin verilebilecek.

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni aksaklıkları açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.
 

'EVET' veya 'TERCİH' mühürü

Görevli üye tarafından seçmenin adı, sandık seçmen listesinde bulunduktan sonra, seçmene sıraya göre ayrı ayrı oy kullandırılacak.

Başkan, oy vermedeki sıraya göre, o seçim türü için hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile birleşik oy pusulasını, hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve usulünce mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, gözlemcilere ve seçmene gösterdikten sonra ''EVET'' veya ''TERCİH'' mühürü ile birlikte seçmene vererek, kapalı oy verme yerini gösterecek. İlk sıradaki seçim için oy verme işlemi tamamlanıp seçmenin imzası alındıktan sonra, müteakip seçim veya seçimler için aynı işlem tekrarlanacak.
 

Hangi pusula hangi zarfa

Birleşik oy pusulaları, kullanılacağı her seçim ve her seçim çevresi için ayrı ayrı hazırlandı.
Oy pusulalarından turuncu renkli olanlar il genel meclisi, mavi renkli olanlar belediye başkanlığı, sarı renkli olanlar belediye meclisi, beyaz renkli olanlar ise büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılacak.

Belediye seçimlerinde mavi, il genel meclisi üyelikleri seçiminde turuncu, mahalle ve köy seçimlerinde mor renkli oy zarfları kullanılacak.

Seçmenler,
-İl genel meclisi üyeliklerine ilişkin turuncu renkli birleşik oy pusulasını turuncu renkli zarfa,
-Belediye başkanlığına ilişkin mavi renkli birleşik oy pusulası ile belediye meclisi üyeliğine ilişkin sarı renkli birleşik oy pusulalarının ikisini birlikte mavi renkli zarfa,

-Büyükşehirlerde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Samsun), Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin beyaz renkli birleşik oy pusulasını da belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimine ilişkin mavi renkli zarfa,

-Köy seçimlerinde köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerine ilişkin oy pusulalarının ikisini birlikte mor renkli zarfa,

-Mahalle seçimlerinde mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerine ilişkin oy pusulalarının ikisini birlikte mor renkli zarfa koyarak oy verecek.

Birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde bunların ayrı ayrı katlanarak zarfa konulması gerekecek.
 

Yaz saatine dikkat

Yaz saati uygulamasına, 29 Mart Pazar günü saatlerin bir saat ileri alınmasıyla geçileceğinden YSK yetkilileri, uygulamanın oy verme günü olan 29 Mart'a denk gelmesi nedeniyle seçmenleri saatlerini ayarlamaları konusunda uyardı.


19 parti yarışacak

Yerel seçimlerde, 19 siyasi parti yarışacak. Partilerin oy pusulasındaki yerleri şöyle:
1. sıra: Anavatan Partisi
2. sıra: Milliyetçi Hareket Partisi
3. sıra: Liberal Demokrat Parti
4. sıra: Demokratik Sol Parti
5. sıra: Demokratik Toplum Partisi
6. sıra: İşçi Partisi
7. sıra: Cumhuriyet Halk Partisi
8. sıra: Hak ve Özgürlükler Partisi
9. sıra: Büyük Birlik Partisi
10. sıra: Barış ve Demokrasi Partisi
11. sıra: Millet Partisi
12. sıra: Özgürlük ve Dayanışma Partisi
13. sıra: Türkiye Komünist Partisi
14. sıra: Demokrat Parti
15. sıra: Saadet Partisi
16. sıra: Adalet ve Kalkınma Partisi
17. sıra: Bağımsız Türkiye Partisi
18. sıra: Emek Partisi
19. sıra: Halkın Yükselişi Partisi
 

Oy verme yerleri

Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak durumda olacak.

Sandıkların, kapalı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yerleştiği yer merkez olmak üzere yüz metre yarı çaplı alan sandık alanı sayılacak. Sandık alanına, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen seçmenler, siyasi partilerin adayları ve gözlemcileri, bağımsız adaylar ve gözlemcileri dışında hiç kimse giremeyecek.

Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşımayacak.
 

Parmak boyama yok, T.C kimlik numarası şart

298 sayılı Kanun'da 5749 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, seçmenlerin parmaklarının boyanması uygulamasından vazgeçilerek, T.C Kimlik Numarası bulunan geçerli bir belgeyle oy kullanma zorunluluğu getirildi. Bu nedenle yurttaşlar, üzerinde T.C Kimlik Numarası bulanan nüfus cüzdanının yanı sıra üzerinde T.C Kimlik Numarası bulunan resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, sarı basın kartı, askeri kimlikler ve hologramlı öğrenci kimlikleri gibi belgelerle oy kullanabilecek.

Üzerinde T.C Kimlik Numarası bulunan bir belgeye sahip olmayan yurttaşlar ise nüfus dairelerinden aldıkları ''nüfus kayıt örneği''ni geçerli kimlikleriyle birlikte ibraz etmeleri halinde oy verebilecek.

Seçmen bilgi kağıdını gösteremeyenler, T.C Kimlik Numarası taşıyan geçerli kimlik belgeleri ile oylarını kullanabilecek.
 

Seçim günü yasakları

Seçimlerin sağlıklı ve düzenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla YSK'ce belirlenen yasaklara göre, seçim günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi, içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici ve bereleyici aletler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler taşıyamayacak.

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ancak radyolarda YSK tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek, saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, isterse yayın yasaklarını saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.